Spiritualiteit

In deze abdij van Roosenberg willen wij op de eerste plaats leven als mensen, zusters (en broeders) van elkaar.
Ons leven als mens en als christen wordt geïnspireerd door twee grote figuren : Franciscus en Maria. Zij zijn onze gidsen.

Franciscus

De kern van de spiritualiteit van Franciscus is leven volgens het evangelie. Verbondenheid staat daarin voorop:

verbondenheid met zusters en broeders, over grenzen van volken en religies heen,
verbondenheid met heel de schepping en
verbondenheid met God.

Franciscus legt de nadruk op de beleving van de armoede. Alles is gave – een mens moet zich niets toe-eigenen.
Daaruit volgt een spiritualiteit van genoeg: tevreden zijn met wat mij is toebedeeld.
Respect voor elke vorm van leven leidt naar een eco – bewustzijn, in de eigen leefwereld bewust omgaan met de natuur.
Dankbaar genieten staat voorop! Wat ons in de natuur geschonken wordt, wordt niet uitgebuit of gemanipuleerd.
Het zonnelied van Franciscus geeft een waardevol beeld van die spiritualiteit.

Maria

Maria was een gelovige vrouw, die open stond voor leven dat zich aandiende.
Zij was ontvankelijk voor Gods leven voor mens en wereld en zij was bereid om daaraan mee te werken met de volle inzet van haar persoon.
Haar gelovige levenshouding herkennen wij in het Magnificat.
Dat Magnificat voedt onze eigen innerlijke groei.

Elke dag wordt het Magnificat gezongen in het avondgebed. Het is bepalend voor de keuzen die we maken en voor onze eigen geloofsbeleving: een keuze voor armen en zwakken.

Lees meer

Boekentips

  • Leonardo Boff. Sint-Franciscus van Assisi, Tederheid en kracht. Averbode, 1984.
  • Jan Hoeberichts. Franciscus en de Islam. Van Gorcum, Assen, 1994.
  • Jan Hoeberichts, Francisus en de Sultan. Mannen van vrede. Valkhof Pers, Nijmegen, 2012.