Nieuwwsbrief 17

Bericht van zuster Trees

Op 29 mei 2019 hebben mijn medezusters mij verkozen tot algemene overste van de Mariazusters van Franciscus. Een taak die ik met veel schroom heb aangenomen en waarvoor ik mij ten volle wil inzetten, gesteund door Gods kracht en de medewerking van mijn medezusters.
Naast de zorg voor de zusters rest er ook nog steeds de bekommernis om de toekomst van de Roosenbergabdij. Maar ook daar mag ik rekenen op een deskundige medewerking van bekwame mensen.

Wij willen hoopvol, blijmoedig en vol vertrouwen de toekomst tegemoet zien, een toekomst die steeds vol verrassende wendingen zit!

Ook voor elk van u: “Vrede en alle goeds!”.

Zuster Trees


Leerhuis bij het zondagsevangelie

Woord van God  …  Woord van leven

Een leerhuis is een open dialoog rond een bijbeltekst en gaat terug op de Joodse traditie van het omgaan met de Schrift als levend Woord van God voor ons vandaag.
Alle aanwezigen exploreren de tekst vanuit wat hen raakt. Waar het nodig is wordt achtergrondinformatie gegeven.

Zo wordt gezocht naar de diepere lagen in de tekst en vooral naar antwoorden op de vraag: “Wat zou God ons vandaag willen zeggen door deze woorden?”
Een leerhuisavond is een absolute aanrader om de betekenis van bijbelteksten voor ons leven te herontdekken. Zo’n avond vraagt geen voorkennis van de Bijbel; een open geest volstaat!

De leerhuisavonden worden begeleid door Luc Maes en vinden plaats in de Roosenbergabdij van 19.30 uur tot 21.30 uur op de volgende woensdagen:

 • 9 oktober 2019
 • 6 november 2019
 • 4 december 2019

Avondgebed in de advent

Luisteren naar en zingen van Gods Woord in het getijdengebedVanuit een eeuwenlange traditie worden psalmen gezongen die de diepste snaren van een mensenziel raken. Een echt rustmoment in onze woelige wereld.
Een manier  om op een nieuwe wijze naar het kerstfeest toe te leven.

Telkens op dinsdagavond in de kerk van de Roosenbergabdij van 18.30 tot 19.30 uur op:

 • 26 november 2019
 •   3 december 2019
 • 10 december 2019
 • 17 december 2019

Begeleiding: Luc Van Meerssche en Jan Pieters aan het orgel.


Christelijke Meditatie

WCCM staat voor The World Community for Christian Meditation, een wereldwijde spirituele gemeenschap. Het doel van deze Wereldgemeenschap wordt omschreven als het toegankelijk maken van deze vorm van meditatie voor de christengemeenschap, in dienst van de eenheid van allen.

Elke maandagavond om 19.30 uur kunt u deelnemen aan de meditatie in de kerk van de Roosenbergabdij. Meer info: www.christmed.be/wccm.html


Samenkomsten Laura Waasland

Deze vinden plaats op:

 • Dinsdag  8/10 – om 19.30 uur: psalmbespreking in de Roosenbergabdij
 • Dinsdag  5/11 – om 19.30 uur: psalmbespreking in de Roosenbergabdij
 • Dinsdag 19/11 – wake om 20.00 uur in de Roosenbergabdij

Meer info: Laura van abt Poimên


Inventaris van het archief van de abdij van Roosenberg

De zusters van de abdij van Roosenberg en het Rijksarchief Gent nodigen u uit voor de officiële voorstelling van de Inventaris van het archief van de abdij van Roosenberg te Waasmunster (1258-1994) op woensdag 16 oktober 2019


Programma

 • 17.00 uur: Welkomstwoord door de heer Jurgen Bauwens, burgemeester van Waasmunster
 • 17u10 Getuigenis namens de zusters van Roosenberg, door zuster Trees, overste van de abdij en Bram van Arnhem, curator Warcheo
 • 17u20 Over de inventaris en het archief van de abdij, door Annelies Somers, archivaris bij het Rijksarchief
 • 17u30 Het belang van het archief van Roosenberg voor de sociaal-economische geschiedenis van het Waasland, lezing door prof. dr. Thijs Lambrecht, docent aan de Universiteit Gent
 • 18u00 Overhandiging van de eerste exemplaren en afsluitende drink

Locatie: Abdij van Roosenberg, Oudeheerweg-Heide 3, 9250 Waasmunster
Graag uw aanwezigheid bevestigen vóór 9 oktober 2019 via annelies.somers@arch.be 


Roosenberglezingen

De Vrienden van de Roosenbergabdij, NEOS, het Davidsfonds en de Lucasvereniging nodigen u uit op een boeiende lezing door:

Christoffel Waelkens  over  “Geloof en wetenschap”

Op maandag 30 september 2019 om 19.30 uur in de Roosenbergabdij

Christoffel Waelkens (°1955) is hoogleraar Sterrenkunde aan de  Faculteit Wetenschappen en directeur van het Sterrenkundig Instituut van de KU Leuven:

“Ik zie geen tegenstelling tussen geloof en wetenschap. Maar je moet ze niet door elkaar halen. De wetenschap geeft ons antwoord op de vraag hoe alles in elkaar steekt. De religie gaat over het ‘waarom’. Vind ik in de wetenschap geen bewijs voor het bestaan van God, ik vind er evenmin één voor het tegendeel. De mens is een product van de kosmische evolutie. Het zou niet logisch zijn, wanneer hij zichzelf aan het begin of het einde van die evolutie zou plaatsen. Als wetenschapper durf ik te stellen dat er nog genoeg ruimte is voor het geloof.” 

Inschrijving verplicht via e-mail aan filip.jonckheere@pandora.be vóór 26 september 2019.
Inkom (betaling op voorhand): €8,00 en €5,00 voor de leden van de organiserende verenigingen.
Na de lezing bent U welkom voor een drankje.
Met de steun van    


Orfeo Klassiek & Architectuur

Hoe kan architectuur een maatschappelijke betekenis uitdrukken?
Welk antwoord formuleren architecten op precaire vragen als opvangtehuizen voor jongeren en mensen die niet helemaal sociaal aangepast zijn, maar toch letterlijk en fysiek een plaats en een huis moeten krijgen?

Steeds opnieuw blijken architecten een bijzondere knowhow te ontwikkelen. De manier waarop zij deze uitdagingen aangaan – intelligent, gevoelig en met succes – getuigt niet alleen van grote vakkennis, maar toont aan dat zij complexe opdrachten niet uit de weg gaan.

Ook een componist en een uitvoerder van klassieke muziek staat in de 21ste eeuw voor enorme uitdagingen. Hoe de jongere generaties nog interesseren voor dit genre?

Met het project “klassiek en architectuur” wil Orfeoproducties een kruisbestuiving organiseren door architecten, componisten van klassieke muziek en uitvoerders, met elkaar in contact te brengen. Tevens willen ze ook bij toeschouwers een verbreding van hun interesse opwekken. Liefhebbers van moderne architectuur worden geconfronteerd met hedendaagse klassieke muziek en geïnteresseerden in klassieke muziekuitvoeringen worden ondergedompeld in een creatieve architecturale omgeving.

Dit jaar werd ook de Abdij Roosenberg uitgekozen voor een concert.

Op zondag 17 november 2019 musiceert het Goeyvaerts Strijktrio in de prachtige kerk van de Abdij.

Programma:

 • 15.00 uur: toelichting over de architectuur van het gebouw door Caroline Voet, gedoctoreerd over Dom Hans van der Laan, de architect van het gebouw.
 • 15.30 uur: Goeyvaerts trio met werken van Spiritual Lab – “Giovanni Scelsi en Hildegard von Bingen in een confrontatie”. Een verklanking van hogere sferen, visioenen en hogere dimensies. Giacinto Scelsi bereikte de hoogste vorm van intimiteit in de stukken die hij voor strijkers schreef. Elegia per Ty, opgedragen aan zijn te vroeg gestorven vrouw, is een van zijn meest beklijvende werken. Het Goeyvaerts Strijktrio onderzocht in de Fondazione Scelsi in Rome de muzikale roots van Scelsi. Zsuzsi Tóth duikt in het uitgebreide muzikale testament van Hildegard von Bingen.
 • 16:30 uur: receptie aangeboden door de Vrienden van de Roosenbergabdij.

Alle nodige info voor inschrijvingen vindt u op de website van de gemeente Waasmunster.


Architectuur

Huis voor de geest

De tentoonstelling ‘Huis voor de geest’, over de architectuur van Dom Hans van der Laan & Jan de Jong, is op 1 september jl. bijzonder succesvol afgesloten. De tentoonstelling werd gehouden in de Buitenplaats Doornburgh, een priorij van architect Jan de Jong in Maarssen in Nederland die, na het vertrek in 2016 van de zusters Kanunnikessen van het Heilig Graf, is omgevormd tot een buitenplaats voor kunst en wetenschap. De tentoonstelling werd op 30 augustus afgerond met een workshop over het thema: “De Architectonische Ruimte in de praktijk; Dom Hans van der Laan’s Plastisch Getal”.

De tentoonstelling mocht zich tevens verheugen in een lovende recensie (5 sterren) in de Nederlandse Volkskrant.

Digitaal leerplatform Dom Hans van der Laan

Recent is een digitaal leerplatform online gegaan over de Nederlandse benedictijner monnik en architect Dom Hans van der Laan (1904-1991) De website en zijn inhoud zijn ontwikkeld door Caroline Voet, Faculteit Architectuur KU Leuven, in samenwerking met het Van der Laan Archief en de Van der Laan Stichting.
Een aanrader voor eenieder die zich verder wil verdiepen in de werkmethoden van Dom van der Laan.

De Douglas tartanstudie van Dom Hans van der Laan

Weinigen zullen wellicht weten dat Dom Hans van der Laan zijn fascinatie voor symmetrie ook doortrok in het ontwerpen van stoffen en kleding. Op 19 augustus 2019 publiceerde Caroline Voet in het online medium Drawing Matter, een artikel over de studie van Van der Laan naar het patroon van een 18e-eeuws stuk stof: de Douglas tartan.

Noteer nu reeds in uw agenda!

In het kader van de volgende reeks Roosenberglezingen zal op
maandag 18 november 2019
Darya Safai  spreken over:
“Vrouwenrechten en religie”.

Darya Safai (°1975) werd geboren en groeide op in Teheran (Iran). In 1979 veranderde haar land in een streng conservatieve islamitische republiek. In 1999 moest ze, na haar deelname aan studentenprotesten, voor de religieuze dictatuur van de ayatollahs op de loop gaan en vluchtte ze naar België. Darya werd in ons land tandarts, maar ging zich als vrouwenrechtenactiviste steeds meer engageren voor de rechten van moslimvrouwen, in Iran, maar ook elders. De voorbije jaren kwam ze vaak in het nieuws met haar kritiek op de hoofddoek die ze als een symbool ziet van onderdrukking. Om haar engagement kracht bij te zetten, werd ze ook politiek actief. Wat haar zorgen baart, is het cultuurrelativisme en het politiek correcte denken, waarbij onderdrukkende mechanismen worden gerelativeerd en zelfs afgedaan worden als zijnde cultuureigen. Ze schreef het boek “Plots mocht ik niet meer lachen”.


Op zaterdag 14 december en zondag 15 december
organiseert het Roosenbergkoor een kerstconcert in de kerk van de abdij.By Paul Van Welden


Geplaatst in nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *