Nieuwsbrief 12

Voortgang overleg KU Leuven

Op 15 februari jl heeft de Congregatie een constructief gesprek gevoerd met de KU Leuven over de verschillende mogelijkheden tot samenwerking.
Daarbij is afgesproken dat de KU Leuven actief op zoek zal gaan naar partners die er samen met hen de schouders onder willen zetten en vooral ook het project mede willen financieren.
Na Pasen is er een nieuw overleg gepland, waarbij de Congregatie oprecht hoopt op een meer concrete invulling van de eerder uitgesproken intenties.
Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Zr. Trees, in naam van de Congregatie.


Roosenberglezingen

De Vrienden van de Roosenbergabdij, NEOS, Davidsfonds en Lucasvereniging nodigen u uit op een boeiende lezing over een actueel onderwerp:

“Euthanasie: waarom niet?” 

Lezing door Dr. Marc Desmet s.j. op donderdag 15 maart 2018 om 19.30 uur in de Roosenbergabdij.

Marc Desmet is jezuïet en reeds meer dan 20 jaar palliatieve-zorg arts in het Jessa Ziekenhuis te Hasselt. Zijn basisstelling is dat er iets essentieels ontbreekt in het maatschappelijk debat over euthanasie: nuance. Zijn boek probeert die nuances onder woorden te brengen. Ja, waaróm niet? Euthanasie moet in bepaalde lijdenssituaties kunnen. En tegelijkertijd, waarom niét? De praktijk leert dat euthanasie niet vanzelfsprekend blijft. Niet voor de zieke, niet voor de naasten, niet voor de artsen en ook niet voor onze maatschappij. Leven we te lang? Kunnen we niet meer omgaan met het lijden? Marc Desmet wil recht doen aan de complexiteit van de lijdensbeëindiging en wil met zijn boek mensen vooral doen nadenken.
Inschrijving verplicht via email aan filip.jonckheere@pandora.be vóór 12 maart 2018. Inkom (betaling op voorhand): € 8,00 en € 5,00 voor de leden van de organiserende verenigingen. Na de lezing bent U welkom voor een drankje in de pandgang van de Abdij.


Het eerste seizoen van de cyclus “ Roosenberglezingen “ zal worden afgesloten met een debat tussen de filosofen Prof. Patrick Loobuyck en Prof. Herman De Dijn op maandag 4 juni om 19.30 uur.

Eerstgenoemde is op dit ogenblik één van de meest invloedrijke opiniemakers in Vlaanderen en Prof. De Dijn is reeds jaren de spreekbuis van de christelijk geïnspireerde filosofie en ethiek.
Het debat zal uitgaan van het boek van Patrick Loobuyck “De seculiere samenleving: over religie, atheïsme en democratie “.

Meer informatie in onze eerstvolgende nieuwsbrief.

Music meets Art

Op zaterdag 21 april a.s. om 20.00 uur volgt het tweede luik in het muziekevenement “MUSIC MEETS ART”, verzorgd door een pianist met internationale faam:

Abdel Rahman El Bacha
samen met twee bijzonder getalenteerde jongens uit het Waasland:
Nicholas en Samuel Van de Velde.

Rahman El Bacha (°1958 Beiroet) komt uit een muzikale familie en zijn talent aan de piano ontbolsterde zich snel: op 10-jarige leeftijd trad hij al op en kreeg hij een beurs om aan het Conservatorium van Parijs te studeren. In 1978, 19 jaar oud, werd hij unaniem verkozen tot eerste laureaat van de Kon. Elisabethwedstrijd piano en ontving hij tevens de publieksprijs. Sedertdien kende hij een internationale carrière en speelde hij in de meest prestigieuze concertzalen ter wereld, o.m. met de Berliner Philharmoniker.

Uniek voor het concert van 21 april is dat hij speelt met twee van zijn gewezen leerlingen: Nicholas en Samuel Van de Velde, de twee jongsten van vier broers met een uitzonderlijke muzikale aanleg.

Nicholas Van de Velde begon op 5-jarige leeftijd met pianospelen. Op 9 jaar was hij reeds1° laureaat in de nationale Grétry wedstrijd en in datzelfde jaar werd hij toegelaten tot de Kon. Elisabethkapel in de klas van El Bacha, waar hij in 2013 afstudeerde met grootste onderscheiding. Momenteel studeert hij in Berlijn aan de “Universität der Kunste” en combineert dit met concerten in binnen- en buitenland.

Samuel Van de Velde is de benjamin van de familie. Ook hij begon zeer jong te spelen, waarbij al snel duidelijk werd dat hij een uitzonderlijk talent is.  Zo werd hij 1° laureaat in enkele wedstrijden, zoals de Cantabile en de nationale pianowedstrijd Cavatine in Namen. Op 10-jarige leeftijd werd hij eveneens toegelaten tot de Kon. Elisabethkapel om er te studeren bij El Bacha en Dimitris Saroglou. Momenteel is hij leerling van Jan Michiels aan het Conservatorium van Brussel.

Na afloop volgt een receptie aangeboden door Thuisgastronomie Possemiers.
Het concert wordt mede mogelijk gemaakt door de medewerking van de Vrienden van de Roosenbergabdij.

Meer informatie vindt u op www.musicmeetsart.be
TICKETS à €20,- te bestellen per mail: musicmeetsart@outlook.com 

Rotary Roosenberg Abdij Concert

Op dinsdagavond 15 mei 2018 vanaf 19 uur, vindt het 8ste Roosenberg Abdij Concert plaats, georganiseerd door Rotaryclub Sint-Niklaas ten voordele van hun sociale werken.

In het voorprogramma spelen zeer getalenteerde musici uit de regio.
Als hoofdprogramma zingt Emma Posman werken van Richard Strauss, Gustav Mahler, Erich Korngold en Maurice Ravel.

Nadien wordt u een receptie aangeboden in de pandgang van de Abdij.

Inkomkaarten à €30 uitsluitend te bekomen via mail aan: gisbats@telenet.be

Geplaatst in nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *