KU Leuven vestigt campus in het Waasland: Campus Abdij Roosenberg

Naar aanleiding van de ondertekening van het principe-akkoord tussen de KU Leuven en de Congregatie, werd onderstaand persbericht aan ons beschikbaar gesteld door de nieuwsdienst van de KU Leuven.

Op 18 december 2016 om 11 uur ondertekenden de Mariazusters van Franciscus en de KU Leuven het principeakkoord waarmee de universiteit officieel toetreedt tot de VZW die de Abdij Roosenberg in eigendom heeft. De ondertekening vond plaats in de Kerk van de Abdij Roosenberg in Waasmunster.

De KU Leuven zal de abdij uitbaten als Campus Abdij Roosenberg. Meer concreet zal de universiteit er een studie- en conferentiecentrum op de domeinen van zingeving, architectuur en kunst uitbouwen vanuit spirituele, intellectuele en artistieke invalshoek. De KU Leuven engageert zich daarbij om het spiritueel en architecturaal karakter van het complex en het ermee verbonden geestelijk erfgoed van de congregatie van de Mariazusters van Franciscus blijvend te eerbiedigen. De KU Leuven zal instaan voor het onderhoud en de nodige restauratiewerken van dit unieke bouwwerk.

Het geestelijk erfgoed van de congregatie van de Mariazusters van Franciscus
De Mariazusters van Franciscus vormen sinds 1975 in de Abdij Roosenberg een kleine contemplatieve gemeenschap. Gastvrijheid staat centraal. De abdij is daarbij gebouwd als bezinningshuis en gastenklooster. Ze heeft een dubbele taak; enerzijds als stilteplek voor contemplatie en geconcentreerd werken, anderzijds als ontmoetingsplek om mensen samen te brengen. Gasten komen er voor de rust, om te schrijven of te studeren, of enkel voor reflectie op zich. Ze worden er ondergedompeld in haar spiritualiteit en rituele gebruiken, ook in het alledaagse. Verschillende ruimten lenen zich tot allerlei soorten samenkomsten, van vieringen tot vergaderingen en concerten. Vanuit de rust van de abdij worden deze reële ontmoetingen uitzonderlijk.
Ook voor de zusters staan de gasten centraal. In die zin is de abdij uniek in Vlaanderen en ook daarbuiten, ze herbergt meer kamers voor gasten dan kamers voor zusters: 25 tegenover 12.

De laatste 7 jaren werd vanuit de abdij intens gewerkt aan transitie en vernieuwing. Hierbij hoorde een openheid en oecumenische dialoog. Er werd ruimte gemaakt voor reflectie over interreligiositeit en interculturaliteit. Deze vernieuwing kon echter het gebrek aan toetredingen niet tegenhouden. Er werd zelfs gezocht naar andere bestemmingen voor het gebouw, waarbij verschillende projecten werden afgeblazen.

In augustus van dit jaar verhuisden de laatste vier zusters naar het hoofdklooster in het centrum van Waasmunster. Het onderhoud van het gebouw en het dragen van het gastenverblijf was te zwaar geworden. Toch is de deur nooit helemaal gesloten geweest. In de vooravond van het vertrek waren gesprekken opgestart met Rik Torfs, rector van de KU Leuven, en Jos Vaesen, directeur-generaal van de Rectorale Diensten. Zij zagen het potentieel om de abdij te ondersteunen door haar een waardige bestemming te geven binnen de KU Leuven. Ze willen hierbij het geestelijk erfgoed van de Mariazusters eerbiedigen. Zo garandeert de KU Leuven alvast de verdere beschikbaarheid van de abdijkerk voor de eredienst en het verder gebruik van het kerkhof door de congregatie. De universiteit wenst een blijvende centrale plaats toe te kennen aan de Mariazusters. De KU Leuven wenst haar Campus Abdij Roosenberg ook uit te bouwen in nauwe samenwerking met de Vrienden van de Abdij Roosenberg en met  de gemeente Waasmunster en haar bewoners. De universiteit zal daarvoor de op korte termijn de nodige contacten leggen. Alle activiteiten van  de Zusters en van de Vrienden kunnen verder plaatsvinden in de abdij. De KU Leuven wil gastvrijheid bieden voor diverse initiatieven vanuit de plaatselijke gemeenschap van Waasmunster en omgeving.

De unieke architectuur van Abdij Roosenberg
De Nederlandse monnik-architect Dom Hans van der Laan (1904-1992) is één van de belangrijkste architecten van de twintigste eeuw. Hij wilde met zijn werk doordringen tot de wereld zoals we die kunnen kennen, en inspireerde hierbij verschillende generaties van architecten. Zijn leven stond in het teken van het vastleggen van de fundamenten van de architectuur, waarbij hij zijn eigen verhoudingssysteem van het plastische getal ontwikkelde. In 1977 publiceerde hij zijn traktaat De architectonische ruimte; een kruising tussen een filosofie over de ruimte en een ontwerpmethodologie. Hij schreef het tijdens de bouw van de abdij Roosenberg, die zo de meest directe getuige is geworden van zijn gedachtegoed.

Abdij Roosenberg, als één van de vier kloostergebouwen dat Dom van der Laan realiseerde, is een uniek bouwwerk en een geklasseerd monument. De elementaire architectuur is intens en tijdloos, op een manier zoals eigenlijk alleen antieke architectuur dat kan. De verschillende zalen en galerijen rond de binnentuinen met dikke wanden en ruwe materialen, de weloverwogen proporties, het kleurgebruik en de lichtwerking zijn gericht op nabijheid en zintuiglijkheid. De abdij is een Gesamtkunstwerk: Van der Laan ontwierp er ook alle meubelen en liturgische objecten. Ze leiden de bezoeker binnen in een wereld van interioriteit en verstilling, en doen dit op een onuitwisbare manier. Ze nodigen uit tot verdieping en reflectie. Bovendien ligt de abdij in een landschappelijke ankerplek, te midden van een uitgebreid parkbos. De continue relatie tussen binnen en buiten, tussen het gebouw en het omringende landschap is een van de krachtlijnen van de abdij.

Geplaatst in nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *