KU Leuven vestigt campus in het Waasland: Campus Abdij Roosenberg

Naar aanleiding van de ondertekening van het principe-akkoord tussen de KU Leuven en de Congregatie, werd onderstaand persbericht aan ons beschikbaar gesteld door de nieuwsdienst van de KU Leuven.

Op 18 december 2016 om 11 uur ondertekenden de Mariazusters van Franciscus en de KU Leuven het principeakkoord waarmee de universiteit officieel toetreedt tot de VZW die de Abdij Roosenberg in eigendom heeft. De ondertekening vond plaats in de Kerk van de Abdij Roosenberg in Waasmunster.

De KU Leuven zal de abdij uitbaten als Campus Abdij Roosenberg. Meer concreet zal de universiteit er een studie- en conferentiecentrum op de domeinen van zingeving, architectuur en kunst uitbouwen vanuit spirituele, intellectuele en artistieke invalshoek. De KU Leuven engageert zich daarbij om het spiritueel en architecturaal karakter van het complex en het ermee verbonden geestelijk erfgoed van de congregatie van de Mariazusters van Franciscus blijvend te eerbiedigen. De KU Leuven zal instaan voor het onderhoud en de nodige restauratiewerken van dit unieke bouwwerk.Lees verder