Interreligieus

Inter – en intrareligieuze dialoog

Het is fundamenteel Franciscaans om te beseffen dat de diepte van het kosmisch mysterie door meer dan één religieuze stroming vertolkt en nagestreefd wordt. Franciscus’ ontmoeting met de sultan Malik el Kamil heeft een grote invloed gehad op zijn eigen spirituele weg en op de regelgeving voor zijn gemeenschap.

In het spoor van Franciscus en trouw aan onze eigen spiritualiteit van de ontmoeting staan we open voor een interculturele en interreligieuze dialoog, die vertrekt vanuit reële ontmoetingen.

Ons huis is een huis van gebed en stilte, maar ook een leerhuis en een huis waar plaats is voor veel expressies van één en hetzelfde verlangen.