Rondleidingen

De Roosenbergabdij is een uniek voorbeeld van een Gesamtkunstwerk.

De benedictijner monnik en architect, Dom Hans van der Laan, ontwierp niet alleen de gebouwen, het meubilair, de liturgische vaten, de gebedskledij van de zusters… Hij bepaalde ook de sobere materialen voor dit HUIS VOOR DE GEEST.

Van 1975 tot 2016 hebben de Mariazusters van Franciscus deze abdij leven en warmte gegeven.

Tijdens de rondleiding ontdek je hoe eenvoud en regelmaat zorgen voor rust en verstilling. Sprokkelen in de rijke geschiedenis van de abdij, een eerste kennismaking met de ontwerper en zijn opvattingen, een aanvoelen van het abdijleven van de zusters of liever even mijmeren in stilte op een bankje in de pandgang of kloostertuin…

Rondleiding elke eerste zaterdag van de maand
* reserveren vereist
* start 14:00 stipt
* toegangsprijs 10 € volwassenen; 5 € studenten; gratis voor kinderen
* duur ongeveer 90’
* parkeergelegenheid vlak voor de ingang van de abdij
* bereikbaar met de belbus (vanuit treinstation Lokeren)

Klik hier om te reserveren.

VOOR GROEPEN KAN ER VOOR ELKE DAG EEN RONDLEIDING AANGEVRAAGD WORDEN: voor meer info gids@abdij-roosenberg.be

The Roosenberg Abbey is a unique example of a Gesamtkunstwerk.

The Benedictine monk and architect, Dom Hans van der Laan, designed not only the buildings, the furniture, the liturgical barrels, the prayer clothing of the sisters … He also determined the sober materials for this HOUSE FOR THE SPIRIT.

From 1975 until 2016, the Maria sisters of Franciscus have given this abbey life and warmth.

During the tour you discover how simplicity and regularity provide peace and quiet. Gathering in the rich history of the abbey, a first acquaintance with the designer and his views, a feeling of the abbey life of the sisters or rather muse in silence on a bench in the corridor or cloister garden …

Guided tour every first Saturday of the month (Dutch spoken)
* reservations required
* starts at 14:00 punctually
* entrance fee cash 10 € adults; 5 € students; free for children
* duration about 90 ‘
* parking just in front of the abbey’s entrance
* accessible with the call bus (from railway station Lokeren)

Click here to make a reservation.

FOR GROUPS, A GUIDED TOUR CAN BE REQUESTED FOR ANY DAY OF THE WEEK: for more information (gids@abdij-roosenberg.be)