Vrienden van de Roosenbergabdij

In 2009 werd de vereniging „ Vrienden van de Roosenbergabdij „ opgericht met de goedkeuring van de Congregatie van de Mariazusters van Franciscus en de actieve steun van wijlen E.H. Raemdonck, destijds directeur en rector van de Congregatie.

Deze feitelijke vereniging telt inmiddels een 80tal leden en heeft tot doel een bijdrage te leveren om de continuïteit van de Abdij te helpen bewerkstelligen.

De leden zijn van oordeel dat de Abdij een rol van betekenis te spelen heeft in de 21ste eeuw ter wille van haar geschiedenis, haar cultuur en spiritualiteit.

Het huidige, unieke, abdijpand is een plaats bij uitstek voor bezinning en reflectie omtrent het Christelijke gedachtengoed.

Activiteiten

De "Vrienden van de Roosenbergabdij" organiseren jaarlijks een aantal activiteiten ter bescherming van het abdijpatrimonium. U vindt deze activiteiten in de agenda van de abdij en op deze pagina.