Nieuwsbrief nr 5, december 2016

De redactie

Akkoord met de KUL geformaliseerd

Beste lezers van onze Nieuwsbrief,

Toen de Zusters, ongeveer een jaar geleden, besloten de Abdij Roosenberg te verlaten omdat de last van onderhoud voor hen te zwaar werd, oogde de toekomst van de Abdij onzeker.
Het kon toch niet dat dit prachtige gebouw, toonbeeld van evenwicht en rust, en uitnodigend tot spiritualiteit, geen waardige bestemming zou krijgen. Vele ideeën werden gelanceerd, een project om jong dementerenden er huisvesting te geven botste op teveel regeltjes en eisen, maar … Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.
Bij een bezoek aan de Abdij, begin juli, was rector Rik Torfs zo getroffen door dit gebouw, dat hij onmiddellijk zag dat hij de Abdij een waardige bestemming kon geven binnen de katholieke Universiteit Leuven. Lees meer....

 

Jonaprijs voor Vrede en Rechtvaardigheid 2016

De Cultuurraad van Waasmunster reikte de Jonaprijs voor Vrede en Rechtvaardigheid 2016 uit aan de zusters van de Roosenbergabdij voor hun jarenlange inzet. Mevrouw Georgette Keppens, voorzitster van de Cultuurraad, sprak de zusters als volgt toe. Lees meer....

 

Antwoord van Zr. Trees namens de zustergemeenschap.

Beste mensen,
Als voorbereiding voor deze speciale gebeurtenis vandaag las ik het boek Jona nog even helemaal door. Als miniresumé kan je stellen dat Jona een opdracht kreeg om een profetische taak te vervullen. Hij wil die opdracht ontlopen door in te schepen in een andere richting. Maar de stormen van het leven sturen hem terug naar de plek waar hij kon kiezen voor zijn kerntaak. Hij gaat er op in. Niet van harte, maar morrend en mokkend tot hem de ogen worden geopend voor de kern van zijn taak. Lees meer....

 

Activiteiten

Leerhuis bij het zondagevangelie

Begeleiding door Luc Maes

Gaat door op

- 14 september 2016
- 12 oktober 2016
- 16 november 2016
- 14 december 2016

Telkens op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Roosenbergabdij,
Oudeheerweg-Heide 3, 9250 Waasmunster.
www.abdij-roosenberg.be

Avondgebed in de advent

Begeleiding door Luc Van Meerssche
Luisteren naar en bidden met Gods Woord in het getijdengebed.

Gaat door op

- 29 november 2016
- 6 december 2016
- 13 december 2016
- 20 december 2016

Telkens op dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur in de Roosenbergabdij,
Oudeheerweg-Heide 3, 9250 Waasmunster.
www.abdij-roosenberg.be

Abdijconcert “Kerst-Ode aan Lodewijk Mortelmans”

Op zondag 18 december 2016 om 11u organiseren de Vrienden van de Roosenbergabdij in samenwerking met de Kunstkring Waasmunster in de Abdijkerk een uniek kerstconcert rond de Vlaamse componist Lodewijk Mortelmans (1868-1952). Lees meer....

 

‘Uit liefde voor de islam’ beste religieuze boek van het jaar

Paolo Dall’Oglio (SJ) is de stichter van het bijzondere woestijnklooster Mar Moussa, waar hij zich net zoals Christian de Chergé in Tibherine (Algerije) opende voor de ‘moslimziel’. Hij stichtte er in 1992 een oecumenische en interreligieuze gemeenschap. Velen vonden er inspiratie tijdens hun culturele en spirituele zoektocht. In juli 2013 verdween hij bij een poging om te bemiddelen tussen strijdende partijen in Syrië. Sindsdien is men zijn spoor bijster. Sommigen gaan ervan uit dat hij nog leeft, maar in handen is van IS. Lees meer....

 

 


COLOFON

Redactie: Lieve De Neve, Zr. Trees, Rik Daelman, Lex Helmich, Tom D'Haeyer, Marc Colpaert (eindredactie).
Lay-out: Lex Helmich, Rob de Wilde
Redactieadres:Abdij Roosenberg, Oudeheerweg-Hede 3, 9250 Waasmunster
Email: redactie@abdij-roosenberg.be