Nieuwsbrief nr 3, februari 2016

Herbestemming Abdij Roosenberg in tweede fase.

De redactie

Op 12 november 2015 liet de VZW Woon-en Zorgcentra De Foyer in een persbericht weten dat ze 'de ambitie hadden om in de abdij een kennis- en verblijfcentrum voor jongdementie te vestigen.' In de voorbije maanden heeft de VZW een haalbaarheidsstudie gemaakt waarvan ze het resultaat eind januari aan de Congregatie van de Mariazusters van Franciscus heeft voorgelegd. Die heeft het licht op groen gezet zodat de volgende fase kan starten. In deze nieuwsbrief legt Afgevaardigd Bestuurder Ronald De Buck uit hoe die eerste studiefase werd afgerond en hoe het nu verder gaat.

Lees meer....

 

Achtergrondinformatie over WZC De Foyer vzw

Bekijk "Thuis is waar ik zorgeloos ben" op youtube. Een film over de visie van WZC De Foyer vzw.

WZC De Foyer heeft een duidelijke visie voor ogen. Respect, autonomie en keuzevrijheid staan voor de bewoner voorop. Om dat te bekomen, zijn duidelijke richtlijnen nodig en vooral een goed beleid over hoe we die in de praktijk kunnen omzetten. "Heel veel zaken vindt u vandaag al in onze dienstverlening", vertelt Ronald De Buck, afgevaardigd bestuurder van WZC De Foyer. "Andere zullen geleidelijk gerealiseerd worden."Lees meer....

 


Programmering voorjaar 2016

Een Christen en Europa

Lezing door Herman Van Rompuy: "Een Christen en Europa. Een Europa van solidariteit."
Donderdag 3 maart 2016 om 19u30.

Roosenbergabdij, Oudeheerweg-Heide 3 , 9250 Waasmunster
Inkom 10 euro

Lees meer....

 

Avondgebed in de vasten

Luisteren naar en zingen van Gods Woord in het getijdengebed.
Onder begeleiding van Luc Van Meerssche is er traditiegetrouw tijdens de vasten in de maanden februari en maart elke dinsdag een extra getijdengebed.Lees meer....

Gaat door op 16 februari, 23 februari, 1 maart, 8 maart en 15 maart, telkens van 19.30 tot 20.30 uur.
Begeleiding: Luc Van Meerssche

 

Leerhuis bij het zondagsevangelie

Woord van God, Woord van Leven. Lees meer....

Gaat door op 17 februari, 13 april en 8 juni, telkens op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur
Begeleiding: Luc Maes
Kostprijs: vrije bijdrage

 


Boekenberg

Een boek rond de visie van WZC De Foyer vzw: Thuis is waar ik zorgeloos ben.

Thuis is waar ik zorgeloos ben - Visie 2018. Deze prachtige uitgave toont hoe respect voor bewoners het dagdagelijkse leven ingrijpend in de positieve zin kan veranderen. Lees meer....

Voor altijd mijn mama.

Na de plotse dood van haar man raakt Maria het spoor bijster. Een normale periode van rouw, denkt iedereen aanvankelijk. Een hardnekkige depressie, luidt het verdict een paar jaar later. Tot de diagnose jongdementie valt. Lees meer....

 

 


COLOFON

Redactie: Floortje Thieleman, Lieve De Neve, Zr. Trees, Rik Daelman, Lex Helmich, Tom D'Haeyer, Marc Colpaert (eindredactie).
Lay-out: Lex Helmich, Rob de Wilde
Redactieadres:Abdij Roosenberg, Oudeheerweg-Hede 3, 9250 Waasmunster
Email: redactie@abdij-roosenberg.be