Nieuwsbrief nr 2, oktober 2015

Afscheid

Zr Trees, overste van de Roosenbergabdij

Beste vrienden

Wellicht heeft u via andere bronnen gehoord of gelezen dat de zusters van de Roosenbergabdij besloten hebben om te verhuizen naar het hoofdklooster in de Kerkstraat. Voor velen onder u zal dat als een donderslag bij heldere hemel komen. Nochtans zat het er al een tijdje aan te komen. De leeftijd van de zusters laat het niet meer toe om de abdij draaiende te houden op een verantwoorde manier. Vijf jaar geleden hadden we dit al ingezien, en in de verwachting dat met het ontwikkelen van nieuwe initiatieven een doorstart gemaakt zou kunnen worden, waren de zusters bereid om tot het uiterste te gaan. Nu is het moment echter gekomen dat het niet meer verantwoord is om door te gaan.

Wij hadden met u allen gehoopt dat de doorstart gemakkelijk zou verlopen. Omdat wij hebben ingezien dat het niet zo verstandig is om nu nog te blijven, hopen wij met ons vertrek niets of niemand in de weg staan om een vliegende herstart te nemen.

Wij hopen en bidden dat de Roosenbergabdij in de toekomst een plek mag blijven waar veel mensen rust en kracht kunnen vinden. Wij hebben dan ook de wens uitgedrukt dat de Franciscaanse spiritualiteit in de toekomst centraal zal blijven staan samen met de gastvrijheid die wij hier altijd hoog in het vaandel hebben gedragen.

Wij blijven geloven in een toekomst voor deze schitterende abdij waar wij zo veel van gehouden hebben, die we gekoesterd hebben en zoals Pater Hans Vander Laan het wenste "zuinig mee zijn omgegaan". Wij hebben dit steeds geprobeerd en er veel deugd aan beleefd. Dit is een heilige plek om te bewonen en wij drukken de wens uit dat onze "nakomelingen"ť dit evenzeer zouden betrachten. Ook al worden het heel andere wegen dan de onze, als de essentie blijft kunnen wij rustig ons hoofd neerleggen en ons leven in de handen geven van Degene die het ons geschonken heeft.

Wij wensen de abdij "vrede en alle goeds"ť en hopen dat enthousiaste mensen het roer overnemen en de koers varen die de Heer hen zal tonen. Wij vertrouwen erop dat het een goede toekomst is en blikken dankbaar terug op al het mooie en goede dat wij hier samen mochten beleven.

Vrede en alle goeds,
Zr Trees, overste van de Roosenbergabdij

 

40 jaar in de Roosenberg

Exact 40 jaar geleden, op 6 augustus werd Roosenberg III ingewijd.

Dit hebben de zusters gevierd met een intense maar sobere liturgie met een kring van mensen die nauw met hen verbonden zijn.

Als voorgangers hadden we onze huidige rector Verhelst en de allereerste rector Tirez.

Diepe dankbaarheid was de grondtoon, maar natuurlijk ook wat pijn omwille van het einde van een heel fijne tijd samen.

Nadien werd iedereen uitgenodigd voor een eenvoudige receptie, waar het er heel vrolijk aan toe ging met heel speelse contacten en af en toe verhalen over lief en leed.

406 jaar toewijding aan God!ť

Zr Trees

 

In het oog van de storm

Heeft het religieuze leven toekomst?

Naar aanleiding van het vertrek van de zusters is heel wat deining ontstaan bij de vele mensen die dichtbij of veraf betrokken zijn geweest bij het leven in de abdij. Het engagement kon klein zijn of groot en heeft in de loop van de jaren veel vormen aangenomen, gaande van tuinonderhoud, poortdienst, materiële ondersteuning tot de succesvolle poging van een groep jongeren om met een nieuwe en internationale dynamiek ook religieuze toekomst aan de abdij te geven. Dat proces wordt hopelijk niet afgebroken. De problemen waar de Roosenbergabdij mee te kampen heeft vinden we echter terug in de brede samenleving. Het is dus een maatschappelijk en binnenkerkelijk debat waard. Wauthier de Mahieu, Jezuďet en antropoloog, schreef een beklijvend artikel over de vraag ‘Heeft het religieuze leven toekomst ? – Heeft onze godsdienst wel toekomst ?’ Het artikel verscheen in ‘Golfslag’, het tijdschrift van de Unie van de Religieuzen van Vlaanderen. We mogen het hier overnemen. Lees meer....

 

Ledenvergadering Vrienden van de Roosenbergabdij

Op zondag 20 september vond in de Abdij de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats van de Vrienden van de Roosenbergabdij. Van de totaal 100 leden die de vereniging telt, waren een 35-tal leden hierbij aanwezig. Door voorzitter Luc Steyaert werden de activiteiten van het afgelopen jaar kort gememoreerd alsook de voor het nieuwe werkjaar reeds vastgelegde activiteiten. Lees meer....

 

Over de vloer...

Marlčne Visschers

Marlčne Visschers uit Purmerend (Nl), was de eerste afgestudeerde feministische lekentheologe van de Vlaams-Nijmeegse prof Edward Schillebeeckx. Ze is al geruime tijd erg betrokken bij de abdij en werkt graag mee mocht er een liturgische vernieuwing komen in de toekomst.

Het was een grote wens… Cecilia Aerts 92 jaar

Nooit te oud om nog nieuwe ervaringen te beleven. Het was een grote wens om nog eens de sfeer van een abdij te beleven. Een eerste poging, om 'witte donderdag' te Westvleteren door te brengen lukte niet omwille van 'overbevolking' op dat moment tijdens de goede week. Het uitstel heeft niet lang geduurd. Dank zij een vriendin van Hilde (ergo oker) kwam het bericht voor een dag in de abdij Roosenberg te Waasmunster.Lees meer....

Gonzalo Villagrán

Gonzalo Villagrán is een Spaanse jezuďet die Christelijke sociale ethiek doceert aan de Faculteit Theologie van de Universiteit van Granada. Hij werd dit jaar uitgenodigd door de Université catholique de Louvain om zijn inzichten in de “publieke theologie” te delen. “Publieke theologie” is een methode – ontwikkeld in de Verenigde Staten – die een stem geeft aan de Kerk in het maatschappelijk debat in een pluralistische maatschappij. Hij volgt ook met belangstelling de evoluties binnen de Vlaamse Kerk en de dynamiek in en rond de Roosenbergabdij.

 

Kalligrafie tentoonstelling: 1000 bezoekers

Van 1 mei tot en met 10 mei 2015 organiseerde kalligrafe Marie-Jeanne Van Deursen de tentoonstelling "GEEST VER-REIKENDE LETTERS" in Abdij Roosenberg te Waasmunster. Samen met haar groep De Rijzende Letters brengt Marie-Jeanne Van Deursen spirituele teksten in verschillende kalligrafische schriften en uitvoeringen. Deze artistieke werken kregen het gezelschap van 3 andere kunstdisciplines: Ikebana (Rose-Anne Remue) - Steenkappen (Rik Roobroeck) - Aquarel (Christine Van de Velde). Lees meer....

 

Open Abdijdag zaterdag 29 augustus 2015

Het is half elf en mijn kleinzoon Oskar is ongeduldig om naar de abdij te vertrekken. Zijn rugzak is gevuld met puzzels en spelletjes. Het is prachtig zomerweer en in de anders zo rustige koele pandgang is het nu vrij druk : jonge mama's dragen schalen pasta, fruit, groenteschotels, cakes, naar de lange tafel onder de klokkentoren, die stilaan overvol raakt. Papa's duwen buggy's of zeulen met kinderfietsen. Ze zijn jong, kennen elkaar en zijn blij elkaar terug te zien. Het is alsof ze thuiskomen voor een groot familiefeest. Lees meer....

 

Assisi: 'Herbouw Mijne kerk, ze valt in'…

Met 27 mensen trokken we in september vanuit abdij Roosenberg naar Assisi onder begeleiding van Luc Maes en Irene Vander Cruyssen. We sprokkelden indrukken, ervaringen, emoties en gedachten.Lees meer....

 

Ensor Strijkkwartet - bespreking 20/09/15

Als steun aan de abdij heeft het Ensor Strijkkwartet op 20 september een benefiet aperitiefconcert gegeven met werken van Haydn, Schubert, Mozart en Beethoven met als titel 'Der Sonnenaufgang'. Het was adembenemend mooi. Lees meer....

 


Boekenberg

Deze wereld anders. Politieke geschiedenis van het Grote Verhaal, Ton Veerkamp, Uitgeverij Skandalon, 2014

Ton Veerkamp (1933), vriend en collega van Huub Oosterhuis, studeerde filosofie en theologie in Maastricht en New York. Jarenlang werkte hij als studentenpastor voor buitenlandse studenten in Berlijn. Hij stond aan de wieg van het exegetische tijdschrift Texte und Kontexte. "Die Welt anders" is zijn opus magnum, nu vertaald als "Deze wereld anders." Lees meer....

 

Vensters op het mysterie. Een pelgrimstocht met Raimon Panikkar, Marc Van Tente, Averbode 2014

Marc Van Tente, Oblaat en systematisch theoloog heeft het eerste grondige naslagwerk in het Nederlands geschreven over de figuur en de visie van de Spaans-Indiase theoloog Raimon Panikkar (1948-2010).Lees meer....

 

 


COLOFON

Redactie: Floortje Thieleman, Lieve De Neve, Zr. Trees, Rik Daelman, Lex Helmich, Tom D'Haeyer, Marc Colpaert (eindredactie).
Lay-out: Lex Helmich, Rob de Wilde
Werkten verder mee aan dit nummer: Luc Steyaert, Lieve De Neve, Fons De Martelaere, Lieve Driljeux, Paul Vermeesch, zr Trees Verstuyft, Elke D'Haeyer, Tonie Willems, Cecilia Aerts, Hilde Rommel
Redactieadres:Abdij Roosenberg, Oudeheerweg-Heide 3, 9250 Waasmunster
Email: redactie@abdij-roosenberg.be