Nieuwsbrief nr 1, juli 2015

Welkom

Door Zr Agnes, Algemeen Overste

Deze nieuwsbrief is één van de vele stappen op onze weg naar transitie en vernieuwing. Zuster Agnes, Algemeen Overste van de Congregatie van de Mariazusters van Franciscus, waartoe ook de zusters van de Abdij Roosenberg behoren, geeft uitleg in onderstaande brief over haar visie en hoop voor de toekomst.

Aan u allen, een hartelijk welkom, als lezers van deze Nieuwsbrief. Even een korte toelichting bij deze eerste editie.

Ondanks de hoge leeftijd van de zusters van onze kloostergemeenschap, is het onze diepste wens dat het gedachtegoed van onze congregatie, met name de Franciscaanse spiritualiteit, waarop ons hele kloosterleven is gegrondvest, blijft voortbestaan en aan jongere generaties kan doorgegeven worden.

Dat zal in deze tijd enkel kunnen gerealiseerd worden door de inzet van vele vrijwilligers, die datzelfde verlangen hebben en de uitwerking van de noodzakelijke vernieuwing en aanpassing aan de noden van deze tijd op zich willen nemen. Wij willen als kloostergemeenschap deze vernieuwing steunen en er aan meewerken zoveel we kunnen, zowel moreel als financieel.

Die transitie zal van ons dus ook een inspanning vragen. Alles is immers constant in beweging, zoals het leven zelf constant evolueert. Om te 'behouden' zullen we ongetwijfeld veel moeten 'loslaten'. De Deense filosoof Kierkegaard zei: "Loslaten, betekent tijdelijk het houvast verliezen. Niet loslaten betekent voor altijd het houvast verliezen." Maar ons 'loslaten' zal gebaseerd zijn op vertrouwen en hoopvol uitkijken naar de toekomst, meer specifiek naar de rol die de abdij Roosenberg kan en zal spelen voor alle kwetsbare mensen in onze gemeenschap.

Volledig in lijn met de missionerende taak, waartoe Paus Franciscus ons oproept, zullen wij proberen de nieuwe initiatieven, die groeperingen en individuen op zich nemen, te steunen door ons gebed en met de middelen waarover wij beschikken.

Het is onze hoop dat door die vernieuwing ook jonge mensen opnieuw de weg naar verdieping kunnen vinden, waaraan in onze tijd zo'n grote nood is. Zoals u op de website kan lezen gonst het nu al in de Abdij van leven en enthousiasme bij een groeiende groep geïnteresseerden die er elkaar ontmoeten. Ook in deze brief ontdekt u wat er leeft en beweegt.

Vrede en alle goeds,
Zuster Agnes, Algemeen Overste van de Mariazusters van Franciscus

 

Over de vloer...

Friederike von Rauch

Friederike von Rauch - een bekende fotografe uit Berlijn - verbleef een week bij ons, fotografeerde en raakte in de ban van de architectuur. Ze wil meewerken en betrokken blijven bij de abdij en maakte 'first impressions'. Bekijk hier de overige foto's....

 

 

Hans van der Laan: Een verblijf dat staat als een huis.

Het was voor mij een bijzondere en ook wel emotionele ervaring om begin 2014 aan een studieweekend deel te nemen met een delegatie collega's uit de Van der Laan Stichting, nota bene voor de eerste keer in Roosenberg. Ik had er nog nooit gelogeerd. In een dubbele betekenis werd ik intensief betrokken bij een waardevolle erfenis. En kort geleden nog maar, in het weekend van 20, 21 en 22 maart 2015, herhaalden de gebeurtenissen zich op een weldadige manier in een tweede studieweekend met vrijwel dezelfde deelnemers. Wat mij betreft keerde de abdij Roosenberg na lange tijd weer terug op dat speciale gereserveerde plekje in mijn hart dat ik bijna vergeten was. Lees meer....

Zr Ligita Ryliskyté

Zr Ligita Ryliskyté werkt als cardiologe in Vilnius (Litouwen) en is al 21 jaar lid van de 'Congregation of the sisters of the Eucharistic Jesus'. Ze bezocht de abdij op haar weg naar Boston, waar ze in de komende jaren een doctoraat in de theologie wil maken over de weerbaarheid van Oost-Europese Christenen onder Stalin. Ligita ondersteunt ons project.
Haar vriendin Hellen uit Hongkong studeert in Groningen en ontdekte nu ook de weg naar Waasmunster, waar ze regelmatig langere tijd wil verblijven. 'Het is goed om verbonden te zijn en onze ervaringen en betrokkenheid met elkaar te delen.' Lees meer....

 

In het oog van de storm

"Soms heeft een maatschappij een oorlog nodig om wakker te worden."

Naar aanleiding van een zeer geslaagde Syriëwake bezocht Fr. Mourad Abou Seif SJ (Aleppo) de abdij. Babs Mertens had de gelegenheid hem te interviewen.

Het was de Syrische Jezuïet Mourad Abou Seif die ons deze ingrijpende woorden toevertrouwde. In de nasleep van de Syriëwake was hij op Goede Vrijdag voor de tweede keer te gast in de Roosenbergabdij. Als projectverantwoordelijke bij Jesuit Refugee Service Syria in Aleppo, verliet de 47 jarige Jezuïet vorig jaar noodgedwongen zijn land. Nog niet wetend waar zijn volgende missie hem brengen zal, blikt hij met ons terug op hoe hij samen met anderen te midden van oorlog en geweld een weg van lijden en liefde bewandelde. Lees meer....

De zondagen van de Roosenberg

De zondagen van de Roosenberg worden sterk geapprecieerd. De deelnemers ontmoeten elkaar al vanaf 11.30 uur tijdens een gezellige brunch. Nadien buigen ze zich op een nieuwe manier over bronnen uit de Joods-Christelijke traditie. Lees meer....

Peter Schmidt 'belicht' het Lam Gods

Op 19 maart werd Peter Schmidt door de Vrienden van de Abdij uitgenodigd voor een lezing over het beroemde meesterwerk 'Het Lam Gods'. Peter Schmidt is filoloog, theoloog en titulair-kanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent. Theologie, bijbel, maar ook kunst en cultuur vormen zijn studiegebied.
Het Lam Gods, geschilderd door de gebroeders Van Eyck, is één van de markantste schilderijen uit de westerse wereld. Het werd in 1432 plechtig onthuld en is niet alleen belangrijk uit kunsthistorisch oogpunt, maar ook voor de kennis van de religieuze beeldvorming in de Middeleeuwen. Met Peter Schmidt, als befaamd kenner van het Lam Gods, werd het een boeiende en verrijkende wandeling doorheen het schilderij. Lees meer....

Monastiek leven:'De Laura'

Laura is een oud Grieks woord voor een monastieke nederzetting in de woestijn. Het betekent de weg, de steeg die de afzonderlijke huisjes van de monniken met elkaar verbond. De kluizenaars die er woonden, kwamen af en toe samen om te vieren en met elkaar te delen. Benoît Standaert vertaalde dat model naar de 21ste eeuw, voor mensen die het monastieke leven vanuit hun eigen huis willen beleven. Men leeft apart maar is toch verbonden in de laura. Die moderne laura sluit aan bij het leven van de milde en wijze Koptische woestijnvader Abt Poimên (340-450).
De Abdij Roosenberg richtte samen met de initiatiefnemers in maart een mooi initiatieweekend in. Lees meer....

 


Boekenberg

Als ik zwak ben, ben ik sterk. Rechtop in de beproeving. Thierry Verhelst en Anne Ducrocq, Halewijn 2015

Op 22 maart werd dit aangrijpende boek over het levenseinde van Thierry Verhelst voorgesteld in de abdijkerk door o.a. zijn vriend Marc Colpaert. De Franse schrijfster Anne Ducrocq, de familie van Thierry Verhelst en vele vrienden waren daarbij aanwezig. Lees meer....

In het licht van Gods woord. Luc Maes, Averbode 2015

Op 27 maart werd het onder grote belangstelling in de abdijkerk voor-gesteld. Luc Maes is een zeer gewaardeerde medewerker in de abdij. Zijn Leerhuis is er een vaste waarde. De commentaren en interpretaties van mensen tijdens de vele leerhuizen die hij begeleidde, inspireerden hem tot dit meditatief boek. Lees hier de toespraak van Luc tijdens de boekvoorstelling. Lees meer....

 


COLOFON

Redactie: Floortje Thieleman, Lieve De Neve, Zr. Trees, Rik Daelman, Lex Helmich, Tom D'Haeyer, Marc Colpaert (eindredactie).
Lay-out: Lex Helmich, Rob de Wilde
Werkten verder mee aan dit nummer: Babs Mertens, Luc Steyaert, Jan Michels, Eiad Hayani
Redactieadres:Abdij Roosenberg, Oudeheerweg-Heide 3, 9250 Waasmunster
Email: redactie@abdij-roosenberg.be