Liturgie

De liturgie bestaat uit het dagelijks vieren van de Eucharistie en het getijdengebed. Dit is geen liturgie van de gemeenschap alleen, iedereen die het wenst kan mee-vieren en mee-bidden.

Weekdagen Zondagen
Morgengebed 7.00 uur 7.30 uur
Eucharistie 10.00 uur 9.00 uur
Middaggebed 14.00 uur 14.00 uur
Avondgebed 17.00 uur 17.00 uur
Dagsluiting 20.45 uur 20.45 uur

Op donderdagnamiddag is er aanbidding van 14.30 uur tot 15.30 uur.

Elke eerste zondag van de even maanden zingt het koor 'IN VOLUNTATE'.

Gebedsintenties

U kan ons uw gebedsintenties doorgeven via e-mail naar info @ abdij-roosenberg.be.

Eucharistie

In de Eucharistie beleven wij de verbondenheid met Christus.
In het breken en delen groeit één gemeenschap van mensen die samen 'lichaam van Christus' willen zijn in deze wereld.
Te midden van de vreugde en het verdriet van mensen groeit het perspectief van verrijzenisleven.

Getijdengebed

Het getijdengebed is het gebed van de hele Kerk.
Het bestaat voornamelijk uit psalmen: oude teksten die alles omvatten wat een mens kan beleven!
Het getijdengebed brengt structuur in het leven van iedere dag.
Die structurering leerde Franciscus waarderen door zijn contacten met de moslimwereld.