Activiteiten

In de abdij kan u terecht voor verschillende activiteiten geïnspireerd door de spiritualiteit en de visie van de gemeenschap. Deze activiteiten worden begeleid door leden van de gemeenschap en sympathisanten en kaderen binnen drie grote thema's: "de monastieke traditie", "Franciscus" en "de inter- en intrareligieuze ontmoeting".

Daarnaast worden er ook activiteiten georganiseerd ter ondersteuning van de abdij. Deze worden georganiseerd door de Vrienden van de Roosenbergabdij.

Indien u uw interesse voor nieuwe activiteiten kenbaar maakt, houden wij u op de hoogte per e-mail.

 


De monastieke traditie

Een reeks van activiteiten is erop gericht om het psalmgebed, meditatie en lectio divina te beoefenen. Zo (her)ontdekken we deze gebedsvormen, eigen aan de monastieke traditie, en de waarde ervan voor onze tijd.

 


Franciscus: een nieuwe kennismaking

Jaarlijks richten wij een reeks in waarbij we een essentieel aspect van het leven van Franciscus van Assisi van dichterbij bekijken. We gaan na hoe Franciscus blijft inspireren, ook in ons leven.

 


Inter- en intrareligieuze ontmoeting

Het is fundamenteel Franciscaans om te beseffen dat de diepte van het kosmisch mysterie door meer dan één religieuze stroming vertolkt en nagestreefd wordt. Ons huis is een huis van gebed en stilte, maar ook een leerhuis en een huis waar plaats is voor veel expressies van één en hetzelfde verlangen.

 


Activiteiten ter ondersteuning van de abdij

Jaarlijks organiseren de "Vrienden van de Roosenbergabdij" enkele activiteiten ter bescherming van het abdijpatrimonium.