Nieuwsbrief 13

Roosenberglezingen

De Vrienden van de Roosenbergabdij, NEOS, Davidsfonds en Lucasvereniging nodigen u uit op een boeiend debat over het thema:

“De seculiere samenleving: over religie, atheïsme en democratie” 

Het eerste seizoen van de cyclus “Roosenberglezingen“ wordt op maandag 4 juni om 19u30 afgesloten met een debat tussen de filosofen Prof. Patrick Loobuyck en Prof. Herman De Dijn.

Het debat zal uitgaan van het boek van Patrick Loobuyck: “De seculiere samenleving: over religie, atheïsme en democratie“. Patrick Loobuyck is op dit ogenblik één van de meest invloedrijke opiniemakers in Vlaanderen en Prof. Herman De Dijn is reeds jaren de spreekbuis van de christelijk geïnspireerde filosofie en ethiek. Hij publiceerde in “Ethische Perspectieven 2014“ een kritische bespreking van dit boek.

Korte samenvatting van het boek:
Kerken lopen leeg, maar religie wordt druk besproken in het publiek debat. Vaak gaat de discussie over de plaats van de religie in de seculiere publieke ruimte. Hoeveel godsdienst kan een seculiere samenleving verdragen en op welke manier moeten religies zich aan die seculiere context aanpassen? Bij momenten lopen de gemoederen hoog op en vaak worden vanuit verschillende hoeken de grote principes uit de kast gehaald: de neutraliteit van de overheid en de scheiding van kerk en staat. Samen met de godsdienstvrijheid vormen ze inderdaad het wezen van de seculiere, democratische rechtsstaat. Maar wat betekenen ze precies en waar komen ze vandaan?

Inschrijving verplicht via email aan filip.jonckheere@pandora.be vóór 31 mei 2018. Inkom (betaling op voorhand): € 8,00 en € 5,00 voor de leden van de organiserende verenigingen. Na de lezing bent U welkom voor een drankje in de pandgang van de Abdij.

Architectuur

Dom Hans van der Laan. Een huis voor de geest
Van 13 oktober 2017 tot 14 januari 2018 liep de tentoonstelling over het werk van Dom Hans van der Laan en Abdij Roosenberg in de Singel, georganiseerd door het Vlaams Architectuurinstituut. Ze werd ontwikkeld op basis van het doctoraatsonderzoek van curator Caroline Voet aan de KU Leuven, Faculteit Architectuur. Samen met Leen De Brabandere bouwde ze een beklijvende scenografie. ‘Een huis voor de geest’ lichtte aan een breed publiek de kracht en relevantie van Van der Laans architectuurtheorie toe. Originele maquettes, modellen, meubels, tekeningen, onderzoekswerk en projecten van oud-leerlingen van Van der Laan gaven een mooi beeld van zijn productie en invloed. Abdij Roosenberg, net gebouwd op het moment dat Van der Laan De Architectonische Ruimte schreef, nam een centrale plaats in.

De serene film van Ingel Vaikla en de krachtige fotografie van Friederike von Rauch gaven de bezoekers een sfeervol beeld van de abdij, dat nog versterkt werd door de klanken in de prachtige soundscape van Esther Venrooij. De uitzonderlijke samenwerking met Abdij Sint-Benedictusberg in Vaals, waar het Van der Laan Archief zich bevindt, en met de De Mariazusters van Franciscus, brachten verschillende unieke stukken samen.

Met zijn meer dan 12.000 bezoekers kende deze tentoonstelling een groot succes. Op de opening alleen waren meer dan 1500 aanwezigen. Parallel met de tentoonstelling werd Abdij Roosenberg op verschillende zaterdagen opengesteld voor bezoekers. Zuster Trees en Philippe Thyssen hebben sommige namiddagen rondleidingen gegeven voor meer dan 300 geïnteresseerden.


Dom Hans van der Laan. A House for the Mind
Naar aanleiding van de tentoonstelling schreef Caroline Voet een boek dat de essentie van Abdij Roosenberg toelicht. Op een directe manier wordt het gedachtegoed van Van der Laan en zijn ontwerpmethode toegelicht. Samen met vormgeefster Stien Stessens en de Grafische Cel van Luca School of Arts, werd het een tastbaar document dat zowel door experten als door leken gelezen wordt. Ook hier weer de beelden van Friederike von Rauch en ook een nieuwe fotografie van Jeroen Verrecht.
Het boek was op twee maanden uitverkocht, waarvan een aanzienlijk deel buiten Europa.
De herdruk is in de maak.


Abdij Roosenberg in Waasmunster, op zoek naar de essentie van architectuur
In de reeks “Markante plekken” van het VRT Nieuws, gaat fotograaf Alexander Dumarey elke week op zoek naar een opvallende plaats met een verhaal. Soms bekend, soms vergeten. Soms druk, soms verlaten. Soms nieuw, soms eeuwen oud. Maar allemaal hebben ze een boeiende geschiedenis. Van zijn bezoek aan de abdij Roosenberg maakte hij het volgende beeldverslag.


(Copyright Alexander Dumarey)


Tendens Wonen: Uitzonderlijke architectuur: Abdij Roosenberg
‘Tendens Wonen’ neemt je mee naar de mooiste voorbeelden van architectuur en de verhalen achter de gevels. Daarbij komen ook uitzonderlijke woonplaatsen aan bod zoals de abdij Roosenberg in modernistische, minimalistische stijl.
Jochen Decostere maakte de volgende korte documentaire over het levensverhaal van zuster Trees en de uitzonderlijke plek waar ze jaren woonde.


TV Oost: interessante woonprojecten
Carla van der Auwera gaat elk weekend voor TV Oost op zoek naar interessante woonprojecten en bracht ook een bezoek aan de abdij Roosenberg. Caroline Voet en zuster Trees lichten toe waarom de abdij zo’n speciale plaats is. Zie de reportage van maart 2018.


Het werk van Friederike von Rauch over Abdij Roosenberg 
Sinds de zomer van 2016 verbleef de Berlijnse topfotografe Friederike van Rauch in Abdij Roosenberg om een reeks analoge beelden te ontwikkelen. Von Rauch is gespecialiseerd in architectuurfotografie van uitzonderlijke plekken. Ze slaagt er telkens in om de materialiteit, de kleuren en lichtwerking op een intense manier neer te zetten. Voor Abdij Roosenberg maakte ze een reeks unieke afdrukken van 100 cm x 100 cm. Het werk werd, naast de tentoonstelling in de Singel, getoond in onder andere Gallery 51 en La Tourette in Frankrijk en zal verder reizen. Het verscheen in verschillende internationale tijdschriften, waaronder OSMOS MAGAZINE.
www.vonrauch.com


(copyright Friederike von Rauch)

Noteer nu reeds in uw agenda:

In het kader van de volgende reeks Roosenberglezingen:

  • “De Joden, onze buren”,  door prof. Frans Van den Brande, op maandag 1 oktober om 19u30 : Over dialoog en samenleven tussen de monotheïstische religies.
  •  “Bach: zijn muziek en mystiek” ,  door Sigiswald Kuijken, op woensdag 28 november om 19u30 :Sigiswald Kuijken, bekend violist en dirigent, graaft in zijn voordracht naar de kern van Bach’s kunst.

Daarnaast staan ook nog de volgende concerten gepland:

  • Gospodi, op zaterdag 22 september om 20u: Een totaalervaring van Slavisch-byzantijnse liturgische gezangen en gewijde stilte.
  • Matinee concert Festival van Vlaanderen met Anima Eterna, op zondag 21 oktober om 15u: Grootse kamermuziek met werken van Franz Schubert en Franz Berwald. Dit concert wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Waasmunster.
  • Kerstconcert, met werken van Bach en Haendel uitgevoerd door Jan Sciffer (cello), Marijke Van Arnhem (zang) en Dieter Van Handenhoven (klavecimbel)op vrijdag 21 december om 19u30, georganiseerd door de Vrienden van de Roosenberg Abdij.

Markante plekken: abdij Roosenberg in Waasmunster, op zoek naar de essentie van architectuur

In de reeks “Markante plekken” gaat de fotograaf Alexander Dumarey elke week op zoek naar een opvallende plaats met een verhaal. Soms bekend, soms vergeten. Soms druk, soms verlaten. Soms nieuw, soms eeuwen oud. Maar allemaal hebben ze een boeiende geschiedenis. Vandaag: abdij Roosenberg in Waasmunster.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl.permalink.1521815842514/

Nieuwsbrief 12

Voortgang overleg KU Leuven

Op 15 februari jl heeft de Congregatie een constructief gesprek gevoerd met de KU Leuven over de verschillende mogelijkheden tot samenwerking.
Daarbij is afgesproken dat de KU Leuven actief op zoek zal gaan naar partners die er samen met hen de schouders onder willen zetten en vooral ook het project mede willen financieren.
Na Pasen is er een nieuw overleg gepland, waarbij de Congregatie oprecht hoopt op een meer concrete invulling van de eerder uitgesproken intenties.
Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Zr. Trees, in naam van de Congregatie.


Roosenberglezingen

De Vrienden van de Roosenbergabdij, NEOS, Davidsfonds en Lucasvereniging nodigen u uit op een boeiende lezing over een actueel onderwerp:

“Euthanasie: waarom niet?” 

Lezing door Dr. Marc Desmet s.j. op donderdag 15 maart 2018 om 19.30 uur in de Roosenbergabdij.

Marc Desmet is jezuïet en reeds meer dan 20 jaar palliatieve-zorg arts in het Jessa Ziekenhuis te Hasselt. Zijn basisstelling is dat er iets essentieels ontbreekt in het maatschappelijk debat over euthanasie: nuance. Zijn boek probeert die nuances onder woorden te brengen. Ja, waaróm niet? Euthanasie moet in bepaalde lijdenssituaties kunnen. En tegelijkertijd, waarom niét? De praktijk leert dat euthanasie niet vanzelfsprekend blijft. Niet voor de zieke, niet voor de naasten, niet voor de artsen en ook niet voor onze maatschappij. Leven we te lang? Kunnen we niet meer omgaan met het lijden? Marc Desmet wil recht doen aan de complexiteit van de lijdensbeëindiging en wil met zijn boek mensen vooral doen nadenken.
Inschrijving verplicht via email aan filip.jonckheere@pandora.be vóór 12 maart 2018. Inkom (betaling op voorhand): € 8,00 en € 5,00 voor de leden van de organiserende verenigingen. Na de lezing bent U welkom voor een drankje in de pandgang van de Abdij.


Het eerste seizoen van de cyclus “ Roosenberglezingen “ zal worden afgesloten met een debat tussen de filosofen Prof. Patrick Loobuyck en Prof. Herman De Dijn op maandag 4 juni om 19.30 uur.

Eerstgenoemde is op dit ogenblik één van de meest invloedrijke opiniemakers in Vlaanderen en Prof. De Dijn is reeds jaren de spreekbuis van de christelijk geïnspireerde filosofie en ethiek.
Het debat zal uitgaan van het boek van Patrick Loobuyck “De seculiere samenleving: over religie, atheïsme en democratie “.

Meer informatie in onze eerstvolgende nieuwsbrief.

Music meets Art

Op zaterdag 21 april a.s. om 20.00 uur volgt het tweede luik in het muziekevenement “MUSIC MEETS ART”, verzorgd door een pianist met internationale faam:

Abdel Rahman El Bacha
samen met twee bijzonder getalenteerde jongens uit het Waasland:
Nicholas en Samuel Van de Velde.

Rahman El Bacha (°1958 Beiroet) komt uit een muzikale familie en zijn talent aan de piano ontbolsterde zich snel: op 10-jarige leeftijd trad hij al op en kreeg hij een beurs om aan het Conservatorium van Parijs te studeren. In 1978, 19 jaar oud, werd hij unaniem verkozen tot eerste laureaat van de Kon. Elisabethwedstrijd piano en ontving hij tevens de publieksprijs. Sedertdien kende hij een internationale carrière en speelde hij in de meest prestigieuze concertzalen ter wereld, o.m. met de Berliner Philharmoniker.

Uniek voor het concert van 21 april is dat hij speelt met twee van zijn gewezen leerlingen: Nicholas en Samuel Van de Velde, de twee jongsten van vier broers met een uitzonderlijke muzikale aanleg.

Nicholas Van de Velde begon op 5-jarige leeftijd met pianospelen. Op 9 jaar was hij reeds1° laureaat in de nationale Grétry wedstrijd en in datzelfde jaar werd hij toegelaten tot de Kon. Elisabethkapel in de klas van El Bacha, waar hij in 2013 afstudeerde met grootste onderscheiding. Momenteel studeert hij in Berlijn aan de “Universität der Kunste” en combineert dit met concerten in binnen- en buitenland.

Samuel Van de Velde is de benjamin van de familie. Ook hij begon zeer jong te spelen, waarbij al snel duidelijk werd dat hij een uitzonderlijk talent is.  Zo werd hij 1° laureaat in enkele wedstrijden, zoals de Cantabile en de nationale pianowedstrijd Cavatine in Namen. Op 10-jarige leeftijd werd hij eveneens toegelaten tot de Kon. Elisabethkapel om er te studeren bij El Bacha en Dimitris Saroglou. Momenteel is hij leerling van Jan Michiels aan het Conservatorium van Brussel.

Na afloop volgt een receptie aangeboden door Thuisgastronomie Possemiers.
Het concert wordt mede mogelijk gemaakt door de medewerking van de Vrienden van de Roosenbergabdij.

Meer informatie vindt u op www.musicmeetsart.be
TICKETS à €20,- te bestellen per mail: musicmeetsart@outlook.com 

Rotary Roosenberg Abdij Concert

Op dinsdagavond 15 mei 2018 vanaf 19 uur, vindt het 8ste Roosenberg Abdij Concert plaats, georganiseerd door Rotaryclub Sint-Niklaas ten voordele van hun sociale werken.

In het voorprogramma spelen zeer getalenteerde musici uit de regio.
Als hoofdprogramma zingt Emma Posman werken van Richard Strauss, Gustav Mahler, Erich Korngold en Maurice Ravel.

Nadien wordt u een receptie aangeboden in de pandgang van de Abdij.

Inkomkaarten à €30 uitsluitend te bekomen via mail aan: gisbats@telenet.be

Annulatie concert 2 februari

Beste muziekliefhebbers,

Tot onze grote spijt moeten we het concert van 2 februari afzeggen. Eén van ons drie heeft gister een diagnose gekregen die het noodzakelijk maakt om meteen therapie te starten. Zij is daar al gister mee begonnen en zal morgen in Antwerpen niet meezingen. Het is te laat om dat concert nog af te zeggen, dus het zal zeer fragiel zijn met slechts twee cantores, maar we gaan er een mooi intiem concert van maken en opdragen aan Veerle voor een spoedige genezing. Het concert is om 15u in de Begijnhofkerk – zie flyer. U bent van harte welkom!

Het concert van 2 februari in de Roosenberg om 19u30 gaan we tot onze spijt niet door laten gaan.

Dank voor uw begrip en misschien zien we u morgen, anders wellicht nog eens bij een andere gelegenheid.

Hartelijke groet,

Miebet van Santen

voor Audivi Vocem