Steun

Abdij Roosenberg

Reeks: Waken over vrede

Christendom als vredesspiritualiteit heeft een zeer lange traditie. Ze heeft er steeds weer mensen toe aangezet te kiezen voor het leven en ‘neen’ te zeggen tegen onrecht, onderdrukking en geweld.

‘Kleine profeten’ als Dietrich Bonhoeffer, Maximilian Kolbe, Dorothée Sölle, Edith Stein, de gebroeders Berrigan, bisschop Romero en zovele anderen hebben in de voorbije 60 jaar voorgeleefd hoe mystiek en verzet een eenheid vormen. Zij hebben zich gespiegeld aan de ‘grote profeten’ en aan eerste voortrekkers als apostel Paulus, Franciscus van Assisi, Meister Eckhart, de begijnenbeweging, enz.

De overgrote meerderheid van de mensheid verlangt ook nu intens naar minder verdrukking, minder geweld of vormen van verwildering, en naar meer “gerechtigheid, een andere economie, vrede, het in stand houden van de schepping en oecumene”. Zo luidde het programma van de Wereldraad van Kerken reeds in de jaren tachtig.

Paus Franciscus, de Dalai Lama, soefi-leiders als Sjeik Bentounès en vertegenwoordigers van het Humanisme spreken zich vandaag opnieuw duidelijk uit voor dit zo wezenlijke programma dat in de voorbije decennia o.a. door globalisering, overconsumptie en harde geopolitiek werd overschaduwd.

Met regelmaat willen we in de Roosenbergabdij een thematische avondwake organiseren om aan te sluiten bij die aloude ‘mystiek & verzet’-traditie.

Praktisch

  • Deelname in de kosten: vrije bijdrage
  • Inschrijven op voorhand is niet vereist
  • Voor informatie (of inschrijven) contacteer: Zuster Trees (Telefoon: 03 772 33 92 of mail: info @ abdij-roosenberg.be)
  • Deze activiteit wordt aangeboden door de gemeenschap.

Gaat door van 19.30 tot op volgende data