Steun

Abdij Roosenberg

Reeks: Moeder aarde en zuster water

De aarde is ons huis. Wij zijn rentmeesters. Het is onze opdracht goed voor de aarde en haar bewoners te zorgen. Dit heeft meerdere aspecten: er is het grote onrecht van de ongelijke verdeling van levensnoodzakelijke goederen van de aarde – denk bijvoorbeeld aan drinkbaar water in de wereld, er is de uitbuitende consumptie van het Westen, er is de vervuiling door de grote verspilling, … kortom een levenswijze die volgens Franciscus moeder aarde grondig schendt vandaag en in de toekomst.

In de eerste bijeenkomst wordt de band gelegd tussen de franciscaanse spiritualiteit en een duurzame levensstijl, in de tweede bijeenkomst wordt meer ingegaan op het thema water. De derde bijeenkomst neemt de vorm aan van een leerhuis waarbij we het thema verder tot ons laten doordringen en ons de vraag stellen wat God ons vandaag te zeggen heeft doorheen een tekst van Franciscus.

Maria Verwimp (1948) is gehuwd en heeft kinderen en kleinkinderen. Zij is lid van de Beweging voor Missionair Engagement en is werkzaam bij CCV in het bisdom Antwerpen.

Luc Maes, priester in dienst van de geloofsgemeenschap Tereken te Sint-Niklaas, begeleidt het leerhuis op 12 oktober.

Praktisch

  • Begeleiding door Maria Verwimp en Luc Maes
  • Deelname in de kosten: vrije bijdrage
  • Inschrijven is enkel vereist indien kinderopvang gewenst (1 week op voorhand)
  • Voor informatie (of inschrijven) contacteer: Zuster Trees (Telefoon: 03 772 33 92 of mail: info @ abdij-roosenberg.be)
  • Deze activiteit wordt aangeboden door gemeenschap.
  • Download: Franciscus een nieuwe kennismaking 2013.pdf

Gaat door van 14.30 tot 17.00 op volgende data