Steun

Abdij Roosenberg

Reeks: Leerhuis bij het zondagsevangelie

Leerhuis bij het zondagsevangelie

In de boeken van de Bijbel vinden we verhalen en teksten over de levenwekkende en bevrijdende nabijheid van God bij de mensen.

De Joden wisten al eeuwen geleden dat die teksten uit vroegere tijden opnieuw moeten geïnterpreteerd worden in functie van de nieuwe tijds- en leefomstandigheden. Vandaar dat de 'midrasj' bij hen zo belangrijk was: de actualiserende interpretatie van oude teksten. Dat werk was nooit af. Het gebeurde in de synagoge. Naast een gebedshuis ('Bét ha-tefilla') was de synagoge ook leerhuis ('Bét ha-midrasj').

Die actualisatie moet nu nog altijd opnieuw gebeuren. Mensen komen samen in een leerhuis om in oude schriftteksten te ontdekken wat God vandaag aan mensen te zeggen heeft, wie Hij voor hen wil zijn en hoe mens en wereld vandaag zouden kunnen leven. Voor wie de Bijbel wil lezen als 'Woord van God', is dat dus geen oud woord uit een ver verleden, maar een actueel woord, dat God spreekt op het moment waarop mensen samenkomen om er naar te luisteren. Het is een Woord om vandaag en morgen van te leven.

Hoe verloopt zo'n Leerhuis?

Elke aanwezige ontvangt een blad met de schrifttekst, die zal besproken worden. Die tekst wordt door de begeleider voorgelezen. Dan volgt er een stille tijd (ongeveer 10 minuten). Iedereen kan de tekst nog eens herlezen. Ook kan men op het blad, rond de tekst, schrijven wat een woord, een zin, een beeld, een passage oproept.

Daarna volgt er een gesprek in de groep, uitgaande van wat men tijdens de stille tijd heeft opgeschreven. Iedereen kan daarbij het woord nemen, maar niemand wordt daartoe verplicht. Mensen zeggen wat hen in de tekst treft. Ze verwoorden wat hen opvalt en hoe de tekst hen raakt. Meestal is dat een gesprek waarin de oude tekst en de actuele situatie van de aanwezigen voortdurend met mekaar in contact komen. Daar waar het nodig en/of wenselijk is, zal de begeleider van het leerhuis een toelichting geven, een bewering over de tekst corrigeren of het gesprek bijsturen.

Het resultaat van zo'n leerhuis is vaak verbazend. Het is soms een moeizaam proces van 'zoeken en vragen', maar doorheen dat alles groeit stilaan klaarheid. De tekst gaat leven en geeft zijn inhoud prijs doorheen de woorden van alle aanwezigen. Het geheel wordt veel rijker dan wat een theoloog of een exegeet er op zijn eentje van kan maken.

Het is goed het gesprek af te sluiten met de vraag: "Wat heeft God mij vandaag gezegd door dit gebeuren?" Ook hiervoor neemt men best enkele ogenblikken stilte, zodat ieder hierover kan nadenken en er eventueel iets van kan opschrijven. Wanneer dat daarna door enkele mensen ook kan verwoord worden in de groep, is dat steeds een indrukwekkend moment dat echt bidden in- en uitademt.

In een leerhuis voelt men aan wat bij Matteüs staat: "Waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden." (Mt. 18, 20)

Luc Maes is priester in dienst van de geloofsgemeenschap Tereken te Sint-Niklaas. Gedurende meer dan 25 jaar organiseert hij leerhuizen en gaat hij zo met mensen op zoek hoe Gods verhaal met ons verder gaat in het spoor van Jezus.

Praktisch

  • Begeleiding door Luc Maes
  • Deelname in de kosten: vrije bijdrage
  • Inschrijven op voorhand is niet vereist
  • Voor informatie (of inschrijven) contacteer: Zuster Trees (Telefoon: 03 772 33 92 of mail: info @ abdij-roosenberg.be)
  • Deze activiteit wordt aangeboden door de gemeenschap.
  • Download: Leerhuis 2013-2014.pdf

Gaat door van 19.30 tot 21.30 op volgende data