Steun

Abdij Roosenberg

Reeks: Avondgebed in de advent

De moniale traditie vindt haar kracht in het getijdengebed dat monniken dagelijks verschillende malen bidden. Zij vinden in dit gebed de alfa en omega van hun bestaan.

Wij participeren aan dit getijdengebed van de zusters van de Roosenbergabdij. We doen dit elke week tijdens het avondgebed in de sterke liturgische tijd van de advent. Als we samenkomen lichten we telkens één aspect van het getijdengebed toe (o.a. de keuze van liederen en psalmen, de stilte, het ademen, kleine afspraken bij het zingen enz.). We trachten gaandeweg de psalmteksten mee te zingen en in de stilte van de ruimte en van ons hart Gods woord te ontmoeten.

Luc Van Meerssche is priester in dienst van de parochiale gemeenschap H. Familie in Hamme en gewezen docent aan het Lemmensinstituut te Leuven. Hij is lid van de kerkmuzikale commissie van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg en medesamensteller van het vernieuwde liturgisch zangboek (Zingt Jubilate). Hij is dirigent van het Schakelkoor te Belsele.

Praktisch

  • Begeleiding door begeleid door Luc Van Meerssche
  • Deelname in de kosten: vrije bijdrage
  • Inschrijven op voorhand is niet vereist
  • Voor informatie (of inschrijven) contacteer: Zuster Trees (Telefoon: 03 772 33 92 of mail: info @ abdij-roosenberg.be)
  • Deze activiteit wordt aangeboden door de gemeenschap.

Gaat door van 19.30 tot 20.30 op volgende data