Steun

Abdij Roosenberg

01/12/16 - Dankwoord namens de zustergemeenschap bij ontvangst Jonasprijs

De Cultuurraad van Waasmunster reikte de Jonaprijs voor Vrede en Rechtvaardigheid 2016 uit aan de zusters van de Roosenbergabdij voor hun jarenlange inzet. Zr. Trees sprak namens de zustergemeenschap een woord van dank.

Beste mensen,

Als voorbereiding voor deze speciale gebeurtenis vandaag las ik het boek Jona nog even helemaal door. Als miniresumé kan je stellen dat Jona een opdracht kreeg om een profetische taak te vervullen. Hij wil die opdracht ontlopen door in te schepen in een andere richting. Maar de stormen van het leven sturen hem terug naar de plek waar hij kon kiezen voor zijn kerntaak. Hij gaat er op in. Niet van harte, maar morrend en mokkend tot hem de ogen worden geopend voor de kern van zijn taak.

Als ik de overstap maak naar de gemeenschap van de Roosenbergabdij dan zie ik daar ook dat vooral de laatste jaren het leven ons geleid heeft naar onze kernopdracht. Het leven duwde ons om er te zijn voor iedereen die ons pad kruiste, los van gezindheid, religie, kleur of ras.

Biddend met een open geest”er zijn” wordt ook onze opdracht in de toekomst. Het “doen” neemt steeds af maar wordt vervangen door “er zijn” voor elkeen die wij ontmoeten.

Wij zijn er ons van bewust dat we nu staan waar we staan dank zij heel veel mensen die we onze vrienden zijn gaan noemen. En dat het er veel zijn heeft onze afscheidsviering duidelijk gemaakt. Aan hen allen dragen wij deze Jona-prijs op.

Aan u allen dank voor deze onverwachte erkenning.

Wij blijven op u allen rekenen voor een toekomst die als een nieuwe lente op ons afkomt. Pas een week geleden kregen wij van de bisschop de toestemming om met KULeuven op pad te gaan. Een nieuw avontuur lokt voor de congregatie maar eveneens voor de gemeente Waasmunster.

Het wordt een tocht met velen… wordt dus vervolgd!!!

Nogmaals in naam van mijn medezusters en de congregatie van de Mariazusters van Franciscus hartelijk dank!