Steun

Abdij Roosenberg

27/11/16 - KU Leuven Campus Abdij Roosenberg

Toen de Zusters, ongeveer een jaar geleden, besloten de Abdij Roosenberg te verlaten, omdat de last van onderhoud voor hen te zwaar werd, oogde de toekomst van de Abdij onzeker.

Het kon toch niet dat dit prachtige gebouw, toonbeeld van evenwicht en rust, en uitnodigend tot spiritualiteit, geen waardige bestemming zou krijgen. Vele ideeën werden gelanceerd, een project om jong dementerenden er huisvesting te geven botste op teveel regeltjes en eisen, maar, … Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.

Bij een bezoek aan de Abdij, begin Juli, was rector Rik Torfs zo getroffen door dit gebouw, dat hij onmiddellijk zag dat hij de Abdij een waardige bestemming kon geven binnen de katholieke Universiteit Leuven.
Hij heeft nu een mondelinge overeenkomst bereikt met de Congregatie en het Bisdom om de Abdij uit te bouwen tot een studie- en conferentiecentrum en dit op de domeinen van zingeving, architectuur en kunst vanuit een spirituele, intellectuele en artistieke invalshoek.
Dit akkoord wordt de volgende maanden geformaliseerd waarbij de KU Leuven, naast de Congregatie en het Bisdom,zal toetreden tot de VZW die de Abdij in eigendom heeft.
De KU Leuven zal de Abdij uitbaten als Campus Abdij Roosenberg en instaan voor het onderhoud.

Belangrijk is ook dat de KU Leuven zich engageert om het spirituele en architecturale karakter van het complex en het ermee verbonden geestelijk erfgoed van de Congregatie van de Mariazusters van Franciscus blijvend te eerbiedigen.

Zo engageert ze zich tot de verdere beschikbaarheid van de Abdijkerk voor de eredienst en het verder gebruik van het kerkhof door de Congregatie. De KU Leuven houdt er ook aan dat alle, huidige, activiteiten, waaronder die van onze vereniging, blijven doorgaan om, aldus, de Abdij in de gemeente Waasmunster en omliggende zijn waardige plaats te kunnen geven. Waarlijk, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk ...