Steun

Abdij Roosenberg

25/06/16 - Kennisgeving Stop Project Foyer Abdij Roosenberg

Hierbij moeten wij jullie jammer genoeg meedelen dat het project van vzw De Foyer rond jongdementie niet doorgaat. De vereisten die werden gesteld om te voldoen aan de normen van de zorgsector waaronder het project zou vallen, bleken te omvattend te zijn. Dit daarenboven nog moeten verzoenen met de beschermde toestand van het gebouw maakte dat het project financieel niet meer haalbaar bleek. Dat is de reden waarom het project werd afgeblazen. Hoe het nu verder moet ligt in de handen van de congregatie en het bisdom. Vanuit de Vrienden werden een aantal initiatieven aangereikt, die momenteel worden bekeken.

Wij zullen dit verder opvolgen en daar waar gevraagd en nuttig onze medewerking verlenen. We houden u op de hoogte houden zodra er meer duidelijkheid te melden valt.