Steun

Abdij Roosenberg

25/06/16 - Ontruiming van het museum

Met velen waren ze om mee te werken in het museum : Antoon, Cecile V.H., Jos, Gerry, Guido, Leo, Philippe, Tony, Paul en André. Professionelen waren het na enkele lessen van Monumentenwacht en de nodige zelfstudie. Gewapend met maskers en handschoenen gingen ze aan de slag om alle objecten uit het museum te reinigen en elke "besmetting" te laten verdwijnen. Alles werd dan in dozen gerangschikt nadat elk object minuscuul genoteerd werd op een lijst zodat alles in één knip teruggevonden kan worden.

Daarna was het de beurt aan de verhuis naar het hoofdklooster van de Mariazusters van Franciscus. Daar waren reeds de nodige rekken geplaatst waarop alles geordend werd. Schilderijen en de meest fragiele objecten werden door Monumentenwacht zelf vervoerd met de hulp van de vrijwilligers. Het mooie museum van weleer, dat door vele bezoekers werd bewonderd, werd een leeg lokaal met enkel nog de reeds "ontsmette" meubels. Het vervoer daarvan gebeurde door de technische dienst van de gemeente Waasmunster met René, Wim, Jody, Tony en Ronny, in samenwerking met de vrijwilligersploeg. De gehele ontruiming van het museum werd in goede banen geleid door een gepassioneerd vrijwilliger die er ook de moed kon inhouden als het al eens wat saaier begon te worden.

Nu wacht alles stil op een veilige plaats om ooit in volle glorie terug te worden opgesteld in een waardig museum van de gemeente Waasmunster.

Er rest enkel een enorme dankbaarheid, in de eerste plaats voor de zustergemeenschap, voor het gemeentebestuur en voor de vrijwilligersploeg om zoveel "deskundige" hulp. Moge het museum een mooie toekomst tegemoet gaan!