Steun

Abdij Roosenberg

14/10/15 - Over de vloer - Gonzalo Villagrán

Gonzalo Villagrán is een Spaanse jezuïet die Christelijke sociale ethiek doceert aan de Faculteit Theologie van de Universiteit van Granada. Hij werd dit jaar uitgenodigd door de Université catholique de Louvain om zijn inzichten in de “publieke theologie” te delen. “Publieke theologie” is een methode – ontwikkeld in de Verenigde Staten – die een stem geeft aan de Kerk in het maatschappelijk debat in een pluralistische maatschappij. Hij volgt ook met belangstelling de evoluties binnen de Vlaamse Kerk en de dynamiek in en rond de Roosenbergabdij.