Steun

Abdij Roosenberg

14/10/15 - Afscheid

Beste vrienden

Wellicht heeft u via andere bronnen gehoord of gelezen dat de zusters van de Roosenbergabdij besloten hebben om te verhuizen naar het hoofdklooster in de Kerkstraat. Voor velen onder u zal dat als een donderslag bij heldere hemel komen. Nochtans zat het er al een tijdje aan te komen. De leeftijd van de zusters laat het niet meer toe om de abdij draaiende te houden op een verantwoorde manier. Vijf jaar geleden hadden we dit al ingezien, en in de verwachting dat met het ontwikkelen van nieuwe initiatieven een doorstart gemaakt zou kunnen worden, waren de zusters bereid om tot het uiterste te gaan. Nu is het moment echter gekomen dat het niet meer verantwoord is om door te gaan.

Wij hadden met u allen gehoopt dat de doorstart gemakkelijk zou verlopen. Omdat wij hebben ingezien dat het niet zo verstandig is om nu nog te blijven, hopen wij met ons vertrek niets of niemand in de weg staan om een vliegende herstart te nemen.

Wij hopen en bidden dat de Roosenbergabdij in de toekomst een plek mag blijven waar veel mensen rust en kracht kunnen vinden. Wij hebben dan ook de wens uitgedrukt dat de Franciscaanse spiritualiteit in de toekomst centraal zal blijven staan samen met de gastvrijheid die wij hier altijd hoog in het vaandel hebben gedragen.

Wij blijven geloven in een toekomst voor deze schitterende abdij waar wij zo veel van gehouden hebben, die we gekoesterd hebben en zoals Pater Hans Vander Laan het wenste "zuinig mee zijn omgegaan". Wij hebben dit steeds geprobeerd en er veel deugd aan beleefd. Dit is een heilige plek om te bewonen en wij drukken de wens uit dat onze "nakomelingen" dit evenzeer zouden betrachten. Ook al worden het heel andere wegen dan de onze, als de essentie blijft kunnen wij rustig ons hoofd neerleggen en ons leven in de handen geven van Degene die het ons geschonken heeft.

Wij wensen de abdij "vrede en alle goeds" en hopen dat enthousiaste mensen het roer overnemen en de koers varen die de Heer hen zal tonen. Wij vertrouwen erop dat het een goede toekomst is en blikken dankbaar terug op al het mooie en goede dat wij hier samen mochten beleven.

Zr Trees, overste van de Roosenbergabdij