Steun

Abdij Roosenberg

01/01/15 - Peter Schmidt over Het Lam Gods

Op 19 maart werd Peter Schmidt door de Vrienden van de Abdij uitgenodigd voor een lezing over het beroemde meesterwerk 'Het Lam Gods'. Peter Schmidt is filoloog, theoloog en titulair-kanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent. Theologie, bijbel, maar ook kunst en cultuur vormen zijn studiegebied.

Het Lam Gods, geschilderd door de gebroeders Van Eyck, is één van de markantste schilderijen uit de westerse wereld. Het werd in 1432 plechtig onthuld en is niet alleen belangrijk uit kunsthistorisch oogpunt, maar ook voor de kennis van de religieuze beeldvorming in de Middeleeuwen. Met Peter Schmidt, als befaamd kenner van het Lam Gods, werd het een boeiende en verrijkende wandeling doorheen het schilderij.

Paneel per paneel werd besproken. Soms met ongekende, plezierige, anekdotes. Maar vooral met prachtige, nooit geziene, detailfoto's, die de bewondering voor het meesterschap van de schilders deed groeien. Zijn fascinatie voor het werk en het talent van de gebroeders Van Eyck bracht hij met veel begeestering gedurende twee uur over op zijn publiek.

Een geslaagde avond, waarbij we alleen kunnen hopen dat de restauratie van het schilderij binnenkort voltooid wordt, zodat we het in zijn volle pracht terug kunnen bewonderen in de St. Baafskathedraal.

(Luc Steyaert)