Steun

Abdij Roosenberg

01/07/15 - Zondagen van de Roosenberg

De zondagen van de Roosenberg worden sterk geapprecieerd. De deelnemers ontmoeten elkaar al vanaf 11u30 tijdens een gezellige brunch. Nadien buigen ze zich op een nieuwe manier over bronnen uit de Joods-Christelijke traditie.

De twee eerste zondagen (februari-maart 2015) werden begeleid door exegeet Paul De Witte. In een eerste bijeenkomst ging het over de vraag: wie is die God van de TeNaCh (Oud of eerste testament) waarvoor arme mensen in barre Israëlische tijden hun leven lieten? Wie is JHWH, de Ene, de NAAM? ( Zie 1 Koningen 18, 20-39). Waarin verschilt die van de toenmalige 'gangbare succesgoden'?

Een tweede zondag herbekeken we het merkwaardige en uitdagende verhaal van Abraham die zijn zoon moet 'binden' en weer loslaten (Gen. 22). Hoe kunnen 'archaïsche', oeroude teksten als hoogst actuele verhalen gelezen worden? Het blijkt helemaal niet zo moeilijk. Want 'Wat vraagt de Ene anders van je dan recht doen, vriendschap, liefhebben en ootmoedig wandelen met je God?' (profeet Micha 6, 6-8).

Bijbelfilosoof en Levinasonderzoeker prof. Roger Burggraeve koos driemaal een verhaal uit de Joodse Bijbel als vertrekpunt voor onze zinzoekende exploratie over geweld en geweten, broederschap, het kwade als keerzijde van het goede, rechtvaardigheid en barmhartigheid.
Op 26 april 2015 'WAAR IS JE BROER?' Kaïn en Abel: over geweld, geweten en broederschap. (Genesis 4)
Op 31 mei 2015 'WORD NIET KWAAD ALS IK AANDRING.' Abraham komt op voor de slachtoffers van Sodom. (Genesis 18)
Op 14 juni 2015 'ZOU IK DAN NIET BEGAAN ZIJN…? ' Jona geprangd tussen rechtvaardigheid en barmhartigheid. (Jona 1-4)

Voor dit leergebeuren liet Burggraeve zich inspireren door de talmoedische 'wijs-begeerte' [begeerte naar wijsheid] van Emmanuel Levinas. Het is de visie van prof Burggraeve dat alleen 'zo een volwassen intellectueel lekenchristendom zich kan ontplooien'.

Impressie Stan Goetschalckx over Burggraeve

'De verdieping in de bijbelse verhalen van Kain en Abel, Sodom en Gomora en Jona was heel confronterend. Door met Roger Burggraevel deze verhalen te lezen worden ze actueel levend. Wanneer we rechtvaardigheid en barmhartigheid van elkaar scheiden, loopt het onherroepelijk mis.

In het verhaal van Jona zien we hoe de verdrukte zich alleen kan bevrijden door verantwoordelijkheid op te nemen voor zijn verdrukker, en hem te redden van zelfvernietiging. Bevrijding ligt niet in oordeel en wraak maar in de ontmoeting tussen verdrukker en verdrukte. De voorafgaande bereidwilligheid om te vergeven maakt inkeer en ommekeer en vergeving mogelijk. De verdrukte opent zo de deur voor Gods barmhartigheid, want God is al op voorhand bereid barmhartig te zijn. Als Mandela, Camara, Nguyen Van Thuan, Kolbe, Romero, e.a. dit in hun leven hebben waargemaakt, kunnen wij dat dan ook niet proberen ? En opent het verhaal van Jona geen nieuwe perspectieven in het conflict Israël-Palestina en zoveel andere conflicten ? ' (Stan Goetschalckx fc.)