Steun

Abdij Roosenberg

09/06/14 - In memoriam André Roels

Beste Vrienden,

Eén van onze trouwe leden, André Roels, is kortgeleden overleden. Gezien zijn grote verdienste binnen de gemeente Waasmunster, wordt er, in de Abdij, een In Memoriam georganiseerd op zondag 15 juni. In bijlage vindt U de uitnodiging, iedereen is van harte uitgenodigd.


Update bij oorspronkelijk bericht

We hebben het spijtige nieuws vernomen dat Jan Pieters, organisator en drijvende kracht achter het In Memoriam van André Roels, ziek is gevallen.

De komende maanden moet hij rusten en ziet hij zich dus in de onmogelijkheid om de herdenking voor te bereiden.
Daarom wordt dit uitgesteld naar een latere datum.

Langs deze weg willen wij hem hierbij een spoedig herstel toewensen.

Met vriendelijke groeten,
Luc Steyaert
Secretaris

Download: InmemoriamARoels.pdf