Steun

Abdij Roosenberg

26/11/13 - Oproep - renovatie van het dak - infonamiddag 30 november

Infonamiddag 30 november

Een volledige renovatie van de dakbekleding van de abdij dringt zich op. De werken worden uitgevoerd over een periode van vijf jaar waarvan het einde wordt voorzien in 2016.

Omdat het een beschermd pand is kent de Vlaamse Gemeenschap wel een subsidie toe, maar deze overheidstussenkomst dekt lang niet de volledige kostprijs. Ook de Koning Boudewijnstichting heeft het project aanvaard, waardoor de giften fiskaal aftrekbaar zijn.Hierom durven wij jullie aan te spreken met het verzoek een steentje hiervoor bij te dragen.

Hierbij willen we jullie uitnodigen op een infovergadering op zaterdag 30 november om 14u30 in de Roosenberg abdij.

Wij starten om 14u30 met wat uitleg over het project, een rondgang in de Abdij is dan voorzien, waarna nog kan worden nagepraat met een drankje.

Hopelijk tot 30 november.

Met vriendelijke groeten,
Luc Steyaert
Secretaris - Vrienden van de Roosenbergabdij.

Oproep

U kan de renovatie van het dak steunen via de Koning Boudewijn Stichting op rekeningnr. IBAN BE10 0000 0000 0404 / BIC: BPOTBEB1 met vermelding ***128/2585/00075***

Voor bijdragen vanaf 40 EUR ontvangt u een fiscaal attest van de Koning Boudewijnstichting (art. 104 WIB)

Download: Folder AR - KBS digitaleversie.pdf