Steun

Abdij Roosenberg

10/08/13 - Steun de abdij

Dakwerken

Een volledige renovatie van de dakbekleding van de abdij dringt zich op. De werken worden uitgevoerd over een periode van vijf jaar waarvan het einde wordt voorzien in 2016. Zo kan de abdij genieten van een subsidie van max. 40 % van de kostprijs die op 150.000 euro in totaal wordt geschat.

Oproep

Na een aantal spontane initiatieven zoals drie lenteconcerten van de Rotaryclub van St.Niklaas en een bloemententoonstelling van Daniël Ost zetten wij nu de zoektocht naar financiële middelen verder met de hulp van de Koning Boudewijnstichting.

U kan ons steunen via de Koning Boudewijn Stichting op rekeningnr. IBAN BE10 0000 0000 0404 / BIC: BPOTBEB1 met vermelding ***128/2585/00075***

Voor bijdragen vanaf 40 EUR ontvangt u een fiscaal attest van de Koning Boudewijnstichting (art. 104 WIB)