Steun

Abdij Roosenberg

Agenda

30/11/14 - Adventconcert Audivi vocem

Advent valt aan het einde van het jaar, als de dagen op hun kortst zijn en al het leven schijnbaar uit de natuur verdwenen is. Zowel in de heidense als in de christelijke traditie is dit een moment van twijfel – hebben we wel juist gehandeld of hebben we de toorn der goden over ons geroepen? En het is ook een moment van hoop – straks worden de dagen weer langer met daaraan verbonden de belofte van nieuw leven. Ook nu nog is deze tijd een moment van stilstaan bij wat het afgelopen jaar ons heeft gebracht en van vooruitblikken naar wat het nieuwe jaar ons brengen zal, een tijd om de balans op te maken, en om goede voornemens te maken.

In het eerste deel van dit concert “Rorate Caeli”, staan we stil bij de smeekbede om genade en vergeving en het verlangen naar de terugkeer van gerechtigheid.

Het tweede deel “Ecce Virgo”, is gewijd aan de Maagd Maria die binnen afzienbare tijd de Verlosser het daglicht zal doen zien.

In het derde deel, “Veni Redemptor gencium”, verheugen we ons op de komst van de Verlosser en nodigen hem als het ware met ongeduld uit om in ons midden te komen.

Audivi vocem gaf haar debuutconcert in de Roosenbergabdij op Allerzielen 2012. Onder de muzikale leiding van Katelijne Van Laethem brengt deze vrouwenschola gezangen uit de vroege middeleeuwen. Voor de interpretatie vertrekt de schola vanuit de tekstuele inhoud en maakt gebruik van het neumenschrift zoals te vinden in oude manuscripten. Dit zorgt voor een frisse en levendige dynamiek: soms dramatisch, soms licht en bewegelijk, soms rustig en meditatief.

Na het concert wordt u een glaasje aangeboden door de Vrienden van de Roosenbergabdij

Praktisch

  • Begeleiding door Audivi vocem
  • Gaat door op 30/11/14 om 15.00 uur
  • Gaat door in Abdij Roosenberg
    Oudeheerweg-Heide 3, Waasmunster
  • Deelname in de kosten: 12 EUR
  • Voor informatie (of inschrijven) contacteer: Zuster Trees (Telefoon: 03 772 33 92 of mail: info @ abdij-roosenberg.be)
  • Download: Adventconcert 30 november 2014.pdf