De abdijgemeenschap

Wij zijn een kleine contemplatieve gemeenschap, bestaande uit een groep vrouwen die ervoor kiezen om samen te leven vanuit het evangelie en de spiritualiteit van Maria en Franciscus.
De gemeenschap is ontstaan uit de vroegere abdij Roosenberg en de Mariazusters van Franciscus. De abdij heeft enerzijds een oude traditie- anderzijds staat ze open op de toekomst. Met een open geest is zij op zoek naar nieuwe vormen van religieus en interreligieus samenleven.
Onze traditie is gebouwd op drie pijlers:

1 – Samenleven in gemeenschap

Het samenleven in de gemeenschap is geïnspireerd door de boodschap van het evangelie. De gewone dingen van elke dag trachten wij te beleven in verbondenheid met elkaar, met God, met Christus, met mensen rondom ons en met de grote wereld. Maria en Franciscus zijn daarbij onze wegwijzers.

2 – Stilte en gebed

De abdij is een oase van rust die uitnodigt tot stilte en gebed, op de eerste plaats voor haar bewoners, maar evenzeer voor gasten en bezoekers. De stilte helpt ons om door te dringen tot de essentie van ons bestaan: verbondenheid met God, met mensen en met de hele schepping.
Die essentie wordt elke dag uitgesproken en uitgezongen in de verschillende gebedstijden.
Door elke dag te luisteren naar Gods Woord, kan de verbondenheid ‘vlees en bloed’ worden in ons dagelijks leven.
Het samen bidden helpt ons om te groeien als gemeenschap. Door het breken en delen van het brood in de Eucharistie willen wij samen ‘lichaam van Christus’ worden in deze tijd. Zo kan verrijzenis gebeuren: leven in al zijn volheid.

3 – Gastvrijheid

Vanuit het samen leven en samen bidden worden wij geroepen om open te staan voor de mensen die op onze weg komen, met hun vreugde en verdriet, met hun hoop en hun zorgen. Door oprechte ontmoeting willen wij met hen op weg gaan.
Wanneer zij het wensen kunnen zij ook in de abdij te gast zijn. Individueel, zowel als in groep zijn mensen welkom! (Lees ook de pagina gastvrijheid)