Luisteren naar en zingen van Gods Woord in het getijdengebed

Luisteren naar en zingen van Gods Woord in het getijdengebed

Vanuit een eeuwenlange traditie worden psalmen gezongen die de diepste snaren van een mensenziel raken. Een echt rustmoment in onze woelige wereld.
Een manier  om op een nieuwe wijze naar het kerstfeest toe te leven.

Telkens op dinsdagavond in de kerk van de Roosenbergabdij om  19.30

 • 26 november 2019
 • 3 december 2019
 • 10 december 2019
 • 17 december 2019

Begeleiding: Luc Van Meerssche en Jan Pieters aan het orgel.

Klassiek & Architectuur Abdij Roosenberg Waasmunster

Klassiek & Architectuur Abdij Roosenberg Waasmunster
Afbeelding
Goeyvaerts Strijktrio
Het Goeyvaerts strijktrio brengt Giacinto Scelsi en Hildegard van Bingen in een confrontatie. Een verklanking van hogere sferen, visioenen en hogere dimensies.

Giacinto Scelsi bereikte de hoogste vorm van intimiteit in de stukken die hij voor strijkers schreef. Een onzichtbare dimensie, even onzichtbaar als de vele visioenen die Hildegard Van Bingen zag. Haar muziek tracht een verklanking te zijn van deze extatische intimiteit.

Het Goeyvaerts Strijktrio is in 1997 opgericht door violiste Kristien Roels, altviolist Kris Matthynssens en cellist Pieter Stas met als doel uitsluitend twintigste en eenentwintigste-eeuwse repertoire uit te voeren. Het trio ontleent zijn naam aan de Belgische componist Karel Goeyvaerts, die een belangrijke rol speelde bij de ontwikkelingen binnen de Europese nieuwe muziek. Het ensemble speelt niet alleen bestaand werk maar is ook actief met opdrachten voor nieuwe strijktrio’s.

Klassiek & Architectuur
Met Klassiek & Architectuur brengt Orfeoproducties en het Vlaams Architectuurinstituut twee hedendaagse kunstbelevingen samen.
4 bijzondere gebouwen of sites met een vernieuwende architecturale waarde worden in de kijker gezet en vormen het decor voor een hedendaags klassiek concert.

De aangezochte ensembles hebben de locatie bezocht en hebben een programma samengesteld in functie van de akoestische kwaliteiten en de uitstraling van het gebouw.

Afbeelding
De locatie: Abdij Roosenberg
In 1977 publiceerde architect en monnik Dom Hans van der Laan zijn traktaat De Architectonische Ruimte, 15 lessen over de Dispositie van het Menselijk Verblijf. Het is een theorie die de essentie van de ruimtelijke ervaring wil vatten en ordenen als basis voor het ontwerpproces.

Tijdens het schrijven van zijn traktaat bouwde Van der Laan Abdij Roosenberg in Waasmunster. Hij werkte er intuïtief met begrippen als ‘nabijheid’ en ‘superpositie’ als ruimtelijke gebaren voor verstilling en spiritualiteit enerzijds, en intensiteit van ontmoeting anderzijds.

Praktisch
Zondag 17 november 2019        
Abdij Roosenberg, Oude Heerweg-Heide 3, Waasmunster
Architect: Dom Hans Van der Laan
Toelichting over de architectuur: Caroline Voet

Musici: Goeyvaerts Strijktrio met Zsuzsi Toth, zang.

Programma: Spiritual Lab – Giovanni Scelsi meets Hildegard van Bingen
15 uur: toelichting door Caroline Voet, architecte
15:30 uur: concert: ‘Elegia per Ty’ van Giacinto Scelsi afgewisseld met muziek van Hildegard von Bingen.

Info & tickets:
Prijs: 16 euro
Bestellen via Orfeoproducties: info@orfeo.be of 03/4491687 of overschrijven op de
bankrekening BE51 3200 2084 4562
Of via GC Hoogendonck: tel. 052/463424 of www.webshopwaasmunster.recreatex.be

Nieuwwsbrief 17

Bericht van zuster Trees

Op 29 mei 2019 hebben mijn medezusters mij verkozen tot algemene overste van de Mariazusters van Franciscus. Een taak die ik met veel schroom heb aangenomen en waarvoor ik mij ten volle wil inzetten, gesteund door Gods kracht en de medewerking van mijn medezusters.
Naast de zorg voor de zusters rest er ook nog steeds de bekommernis om de toekomst van de Roosenbergabdij. Maar ook daar mag ik rekenen op een deskundige medewerking van bekwame mensen.

Wij willen hoopvol, blijmoedig en vol vertrouwen de toekomst tegemoet zien, een toekomst die steeds vol verrassende wendingen zit!

Ook voor elk van u: “Vrede en alle goeds!”.

Zuster Trees


Leerhuis bij het zondagsevangelie

Woord van God  …  Woord van leven

Een leerhuis is een open dialoog rond een bijbeltekst en gaat terug op de Joodse traditie van het omgaan met de Schrift als levend Woord van God voor ons vandaag.
Alle aanwezigen exploreren de tekst vanuit wat hen raakt. Waar het nodig is wordt achtergrondinformatie gegeven.

Zo wordt gezocht naar de diepere lagen in de tekst en vooral naar antwoorden op de vraag: “Wat zou God ons vandaag willen zeggen door deze woorden?”
Een leerhuisavond is een absolute aanrader om de betekenis van bijbelteksten voor ons leven te herontdekken. Zo’n avond vraagt geen voorkennis van de Bijbel; een open geest volstaat!

De leerhuisavonden worden begeleid door Luc Maes en vinden plaats in de Roosenbergabdij van 19.30 uur tot 21.30 uur op de volgende woensdagen:

 • 9 oktober 2019
 • 6 november 2019
 • 4 december 2019

Avondgebed in de advent

Luisteren naar en zingen van Gods Woord in het getijdengebedVanuit een eeuwenlange traditie worden psalmen gezongen die de diepste snaren van een mensenziel raken. Een echt rustmoment in onze woelige wereld.
Een manier  om op een nieuwe wijze naar het kerstfeest toe te leven.

Telkens op dinsdagavond in de kerk van de Roosenbergabdij van 18.30 tot 19.30 uur op:

 • 26 november 2019
 •   3 december 2019
 • 10 december 2019
 • 17 december 2019

Begeleiding: Luc Van Meerssche en Jan Pieters aan het orgel.


Christelijke Meditatie

WCCM staat voor The World Community for Christian Meditation, een wereldwijde spirituele gemeenschap. Het doel van deze Wereldgemeenschap wordt omschreven als het toegankelijk maken van deze vorm van meditatie voor de christengemeenschap, in dienst van de eenheid van allen.

Elke maandagavond om 19.30 uur kunt u deelnemen aan de meditatie in de kerk van de Roosenbergabdij. Meer info: www.christmed.be/wccm.html


Samenkomsten Laura Waasland

Deze vinden plaats op:

 • Dinsdag  8/10 – om 19.30 uur: psalmbespreking in de Roosenbergabdij
 • Dinsdag  5/11 – om 19.30 uur: psalmbespreking in de Roosenbergabdij
 • Dinsdag 19/11 – wake om 20.00 uur in de Roosenbergabdij

Meer info: Laura van abt Poimên


Inventaris van het archief van de abdij van Roosenberg

De zusters van de abdij van Roosenberg en het Rijksarchief Gent nodigen u uit voor de officiële voorstelling van de Inventaris van het archief van de abdij van Roosenberg te Waasmunster (1258-1994) op woensdag 16 oktober 2019


Programma

 • 17.00 uur: Welkomstwoord door de heer Jurgen Bauwens, burgemeester van Waasmunster
 • 17u10 Getuigenis namens de zusters van Roosenberg, door zuster Trees, overste van de abdij en Bram van Arnhem, curator Warcheo
 • 17u20 Over de inventaris en het archief van de abdij, door Annelies Somers, archivaris bij het Rijksarchief
 • 17u30 Het belang van het archief van Roosenberg voor de sociaal-economische geschiedenis van het Waasland, lezing door prof. dr. Thijs Lambrecht, docent aan de Universiteit Gent
 • 18u00 Overhandiging van de eerste exemplaren en afsluitende drink

Locatie: Abdij van Roosenberg, Oudeheerweg-Heide 3, 9250 Waasmunster
Graag uw aanwezigheid bevestigen vóór 9 oktober 2019 via annelies.somers@arch.be 


Roosenberglezingen

De Vrienden van de Roosenbergabdij, NEOS, het Davidsfonds en de Lucasvereniging nodigen u uit op een boeiende lezing door:

Christoffel Waelkens  over  “Geloof en wetenschap”

Op maandag 30 september 2019 om 19.30 uur in de Roosenbergabdij

Christoffel Waelkens (°1955) is hoogleraar Sterrenkunde aan de  Faculteit Wetenschappen en directeur van het Sterrenkundig Instituut van de KU Leuven:

“Ik zie geen tegenstelling tussen geloof en wetenschap. Maar je moet ze niet door elkaar halen. De wetenschap geeft ons antwoord op de vraag hoe alles in elkaar steekt. De religie gaat over het ‘waarom’. Vind ik in de wetenschap geen bewijs voor het bestaan van God, ik vind er evenmin één voor het tegendeel. De mens is een product van de kosmische evolutie. Het zou niet logisch zijn, wanneer hij zichzelf aan het begin of het einde van die evolutie zou plaatsen. Als wetenschapper durf ik te stellen dat er nog genoeg ruimte is voor het geloof.” 

Inschrijving verplicht via e-mail aan filip.jonckheere@pandora.be vóór 26 september 2019.
Inkom (betaling op voorhand): €8,00 en €5,00 voor de leden van de organiserende verenigingen.
Na de lezing bent U welkom voor een drankje.
Met de steun van    


Orfeo Klassiek & Architectuur

Hoe kan architectuur een maatschappelijke betekenis uitdrukken?
Welk antwoord formuleren architecten op precaire vragen als opvangtehuizen voor jongeren en mensen die niet helemaal sociaal aangepast zijn, maar toch letterlijk en fysiek een plaats en een huis moeten krijgen?

Steeds opnieuw blijken architecten een bijzondere knowhow te ontwikkelen. De manier waarop zij deze uitdagingen aangaan – intelligent, gevoelig en met succes – getuigt niet alleen van grote vakkennis, maar toont aan dat zij complexe opdrachten niet uit de weg gaan.

Ook een componist en een uitvoerder van klassieke muziek staat in de 21ste eeuw voor enorme uitdagingen. Hoe de jongere generaties nog interesseren voor dit genre?

Met het project “klassiek en architectuur” wil Orfeoproducties een kruisbestuiving organiseren door architecten, componisten van klassieke muziek en uitvoerders, met elkaar in contact te brengen. Tevens willen ze ook bij toeschouwers een verbreding van hun interesse opwekken. Liefhebbers van moderne architectuur worden geconfronteerd met hedendaagse klassieke muziek en geïnteresseerden in klassieke muziekuitvoeringen worden ondergedompeld in een creatieve architecturale omgeving.

Dit jaar werd ook de Abdij Roosenberg uitgekozen voor een concert.

Op zondag 17 november 2019 musiceert het Goeyvaerts Strijktrio in de prachtige kerk van de Abdij.

Programma:

 • 15.00 uur: toelichting over de architectuur van het gebouw door Caroline Voet, gedoctoreerd over Dom Hans van der Laan, de architect van het gebouw.
 • 15.30 uur: Goeyvaerts trio met werken van Spiritual Lab – “Giovanni Scelsi en Hildegard von Bingen in een confrontatie”. Een verklanking van hogere sferen, visioenen en hogere dimensies. Giacinto Scelsi bereikte de hoogste vorm van intimiteit in de stukken die hij voor strijkers schreef. Elegia per Ty, opgedragen aan zijn te vroeg gestorven vrouw, is een van zijn meest beklijvende werken. Het Goeyvaerts Strijktrio onderzocht in de Fondazione Scelsi in Rome de muzikale roots van Scelsi. Zsuzsi Tóth duikt in het uitgebreide muzikale testament van Hildegard von Bingen.
 • 16:30 uur: receptie aangeboden door de Vrienden van de Roosenbergabdij.

Alle nodige info voor inschrijvingen vindt u op de website van de gemeente Waasmunster.


Architectuur

Huis voor de geest

De tentoonstelling ‘Huis voor de geest’, over de architectuur van Dom Hans van der Laan & Jan de Jong, is op 1 september jl. bijzonder succesvol afgesloten. De tentoonstelling werd gehouden in de Buitenplaats Doornburgh, een priorij van architect Jan de Jong in Maarssen in Nederland die, na het vertrek in 2016 van de zusters Kanunnikessen van het Heilig Graf, is omgevormd tot een buitenplaats voor kunst en wetenschap. De tentoonstelling werd op 30 augustus afgerond met een workshop over het thema: “De Architectonische Ruimte in de praktijk; Dom Hans van der Laan’s Plastisch Getal”.

De tentoonstelling mocht zich tevens verheugen in een lovende recensie (5 sterren) in de Nederlandse Volkskrant.

Digitaal leerplatform Dom Hans van der Laan

Recent is een digitaal leerplatform online gegaan over de Nederlandse benedictijner monnik en architect Dom Hans van der Laan (1904-1991) De website en zijn inhoud zijn ontwikkeld door Caroline Voet, Faculteit Architectuur KU Leuven, in samenwerking met het Van der Laan Archief en de Van der Laan Stichting.
Een aanrader voor eenieder die zich verder wil verdiepen in de werkmethoden van Dom van der Laan.

De Douglas tartanstudie van Dom Hans van der Laan

Weinigen zullen wellicht weten dat Dom Hans van der Laan zijn fascinatie voor symmetrie ook doortrok in het ontwerpen van stoffen en kleding. Op 19 augustus 2019 publiceerde Caroline Voet in het online medium Drawing Matter, een artikel over de studie van Van der Laan naar het patroon van een 18e-eeuws stuk stof: de Douglas tartan.

Noteer nu reeds in uw agenda!

In het kader van de volgende reeks Roosenberglezingen zal op
maandag 18 november 2019
Darya Safai  spreken over:
“Vrouwenrechten en religie”.

Darya Safai (°1975) werd geboren en groeide op in Teheran (Iran). In 1979 veranderde haar land in een streng conservatieve islamitische republiek. In 1999 moest ze, na haar deelname aan studentenprotesten, voor de religieuze dictatuur van de ayatollahs op de loop gaan en vluchtte ze naar België. Darya werd in ons land tandarts, maar ging zich als vrouwenrechtenactiviste steeds meer engageren voor de rechten van moslimvrouwen, in Iran, maar ook elders. De voorbije jaren kwam ze vaak in het nieuws met haar kritiek op de hoofddoek die ze als een symbool ziet van onderdrukking. Om haar engagement kracht bij te zetten, werd ze ook politiek actief. Wat haar zorgen baart, is het cultuurrelativisme en het politiek correcte denken, waarbij onderdrukkende mechanismen worden gerelativeerd en zelfs afgedaan worden als zijnde cultuureigen. Ze schreef het boek “Plots mocht ik niet meer lachen”.


Op zaterdag 14 december en zondag 15 december
organiseert het Roosenbergkoor een kerstconcert in de kerk van de abdij.By Paul Van Welden


Concert ‘Van Passie naar Pasen’

Graag willen wij U het concert met het jongenskoor Flanders Boys Choir, nog even onder uw aandacht brengen; er zijn namelijk nog plaatsen beschikbaar.

Dit concert vindt plaats op:
Vrijdag 29 maart 2019 om 19.30 uur in de Roosenbergabdij, Waasmunster.

Onder leiding van Dieter Van Handenhoven en met pianist Dirk Vermeir, zullen zij werken vertolken van P. Da Palestrina, F. Mendelssohn, J.S. Bach e.a.

Inkom: €15,- en €12.- voor leden van de Vrienden van de Roosenbergabdij. Voor jongeren onder de 12 jaar bedraagt de inkom €10,-. Drankje na het concert inbegrepen.

Inschrijven en voorafbetaling graag ten laatste tegen 20 maart bij mevrouw De Neve Lieve, denevelieve@hotmail.com of tel. 03/766.24.32.
Betaling op het rekeningnummer van de Vrienden van de Roosenbergabdij:
BE93 7440 7452 2867, met vermelding van uw naam en ‘Flanders Boys Choir’.

Nieuwsbrief 16

Leerhuis bij het zondagsevangelie

Woord van God  …  Woord van leven

Een leerhuis is een open dialoog rond een bijbeltekst en gaat terug op de Joodse traditie van met de schrift omgaan als levend Woord van God voor ons vandaag.
Alle aanwezigen exploreren de tekst vanuit wat hen raakt. Waar het nodig is wordt achtergrondinformatie gegeven.

Zo wordt gezocht naar de diepere lagen in de tekst en vooral naar antwoorden op de vraag: “wat zou God ons vandaag willen zeggen door deze woorden?”
Een leerhuisavond is een absolute aanrader om de betekenis van bijbelteksten voor ons leven te herontdekken. Zo’n avond vraagt geen voorkennis van de Bijbel; een open geest volstaat!

De leerhuisavonden worden begeleid door Luc Maes en vinden plaats in de Roosenbergabdij van 19.30 uur tot 21.30 uur op de volgende woensdagen:

 • 13 maart 2019
 • 3 april 2019
 • 8 mei 2019
 • 5 juni 2019

Leven met de Psalmen

Psalmbespreking op 25 maart georganiseerd door de Laura van het Waasland

De Laura van abt Poimên is een bescheiden initiatief dat de monastieke waarden wil oefenen met, en doorgeven aan wie zelf geen monnik of moniale is.
Het werd opgestart in 2005 door P. Benoît Standaert, monnik in de abdij van Zevenkerken en richt zich tot al wie – alleen of samenwonend – ‘in de wereld’ leeft.
Om de twee maanden komen we samen om een diepgaander licht te werpen op de psalmen. Aan de hand van de psalmencommentaren van Benoît Standaert (Leven met de psalmen) buigen we ons telkens over één psalm. We lezen, herlezen, wisselen uit en formuleren onze eigen commentaren op de psalm.

Contactpersoon: Barbara Mertenslaura.waasland@gmail.com of 0476 70 72 66
Info over de laurabeweging via http://www.lauravanabtpoimen.be/onze-laura/ 


Nachtwake met Franciscus

Praktisch
De nachtwake met Franciscus gaat door op zaterdag 6 april in de
Roosenbergabdij.

We starten de wake stipt om 20u en ronden ten laatste om 1u ’s nachts af.
Om ons tijdens de wake te voorzien van drank en versnaperingen, vragen we een vrije bijdrage.

‘Houd nachtwaken’ (Ef 6, 18)
Wie het nu en dan probeert, ontdekt dat waken een bijzondere vorm van bidden is. God spreekt in de nacht. Hij spreekt altijd, maar doorgaans zijn we druk bezig. Dan is onze aandacht benomen. In de nacht kunnen we ons gemakkelijker concentreren. We worden minimaal afgeleid.

Bij het waken komt het erop aan zo weinig mogelijk energie te verbruiken, maar wel nieuwe, andere energie op te steken. Om die energie te vinden, is Franciscus van Assisi onze gids tijdens deze wake. We gaan samen met Franciscus de nacht in. We wisselen lezingen af met stilte en wederwoord, terwijl we gestaag Franciscus op zijn levensweg volgen.

Inschrijven
Prikkelt het om eens te proeven van het nachtelijk waken en ben je vrij op zaterdag 6 april? Stuur dan een mailtje naar:
barbara.m.tau@gmail.com om je in te schrijven of bel op 0476 70 72 66. Zo weten we hoeveel personen we mogen verwachten.

Deze wake is een gezamenlijk initiatief van de Roosenbergabdij, de laura-beweging en TAU – franciscaanse spiritualiteit vandaag.


Roosenberglezingen

De Vrienden van de Roosenbergabdij, NEOS, het Davidsfonds en de Lucasvereniging nodigen u uit op een boeiende lezing door:

Khalid Benhaddou over zijn boek  “Is dit nu de Islam?”

Op maandag 25 februari 2019 om 19.30 uur in de Roosenbergabdij


Khalid Benhaddou was met zijn 18 jaar de jongste imam van België. Vandaag is de Gentenaar coördinator van het netwerk islamexperten dat in scholen de radicalisering van moslimjongeren in Vlaanderen tegengaat. Hij staat voor een moderne islam die de westerse regels en waarden wil verzoenen met de Koran. In 2017 ontving hij de Prijs der Mensenrechten.

“Is de islam een verrijking voor het Westen of vormt het juist een bedreiging?” Er gaat geen dag voorbij zonder dat de term “islam” valt in onze media. Tijdens deze lezing neemt Khalid Benhaddou ons mee in zijn verhaal om een helder beeld te schetsen over allerlei factoren die er toe bijdragen dat de islam vaak ongenuanceerd wordt overgebracht. Hij vertelt hoe de Koran echt moet worden gelezen en niet letterlijk maar wel in zijn historische context moet worden begrepen en houdt een warm pleidooi voor een “mondiale verlichting van de islam”.

Inschrijving verplicht via e-mail aan filip.jonckheere@pandora.be vóór 21 februari 2019.
Inkom (betaling op voorhand): €8,00 en €5,00 voor de leden van de organiserende verenigingen.
Na de lezing bent U welkom voor een drankje.
Met de steun van KBC    


“Van Passie naar Pasen“

Concert met het jongenskoor Flanders Boys Choir, 
olv. Dieter Van Handenhoven en met pianist Dirk Vermeir

Het Flanders Boys Choir is gegroeid uit het knapenkoor “In Dulci Jubilo”, dat in 1931 in Sint-Niklaas werd opgericht. Het koor biedt jongens vanaf 9 jaar de kans om zich muzikaal te ontwikkelen in een professionele omgeving. Ze komen in aanraking met muziek die in eerste instantie misschien ver van hun bed lijkt te staan, maar die geleidelijk aan hun hart zal veroveren.

De wortels van het Flanders Boys  Choir liggen in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas. Ondertussen wordt er gerekruteerd in heel de stad en kan het koor zich met de steun van de stad Sint-Niklaas zich terecht een stadskoor noemen. In 1993 nam Dieter Van Handenhoven, die zelf begon als knaap bij IDJ, het roer in handen. Hij zette het werk van zijn voorgangers voort, met uitvoeringen van onder meer The Messiah, The Coronation Anthems en Chandos Anthems van Handel, Dido and Aeneas van Purcell, het Weihnachtsoratorium van Bach, de Gloria van Vivaldi en het Requiem van Fauré.
Naast de eigen concerten verleent het koor ook regelmatig zijn samenwerking aan tal van andere projecten, zoals uitvoeringen van de Matheuspassie.

De vrienden van de Roosenbergabdij nodigen u uit voor hun concert “Van Passie naar Pasen” in de Roosenbergabdij op:

Vrijdag 29 maart 2019 om 19.30 uur.

Inkom: €15, €12 voor leden van de Vrienden van de Roosenbergabdij en €10 voor jongeren onder de 12 jaar. Drankje na het concert inbegrepen.
Inschrijven en voorafbetaling ten laatste tegen 20 maart bij Mevr. De Neve Lieve, denevelieve@hotmail.com of tel. 03/766.24.32.
Rekeningnummer van  de Vrienden van de Roosenbergabdij BE93 7440 7452 2867 met vermelding van uw naam en ‘Flanders Boys Choir’.


Architectuur

Uitnodiging

De Van der Laan Stichting, in samenwerking met Bureau Europa Maastricht en het Vlaams Architectuurinstituut te Antwerpen, nodigen U van harte uit voor de presentatie van het project: “DE SCHATKAMER VAN Dom Hans van der LAAN” op zaterdag 16 maart 2019 van 10.30 tot 14.30 in LUMIĒRE, Bassin 88, 6211 AK Maastricht.

In 2017 heeft een buitengewoon succesvolle tentoonstelling plaatsgevonden onder curatie van Caroline Voet over theorie, context en werken van Dom Hans van der Laan op de internationale kunstcampus deSingel te Antwerpen. Daarna zijn middelen beschikbaar gekomen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Stimuleringsfonds voor de Creative Industrie om theorie en werk van Dom Hans van der Laan beter te ontsluiten en toegankelijk te maken. De Van der Laan Stichting heeft daartoe opdracht verstrekt aan Prof. dr. Caroline Voet, in samenwerking met webdesigner Mathieu Serruys.

Op 16 maart a.s. presenteert Caroline Voet het resultaat van dit digitale Schatkamer-project en gaat in gesprek en reflectie daarover met architect Jo Coenen onder leiding van Saskia van Stein, directeur Bureau Europa.

Aanmelden via info@vanderlaanstichting.nl uiterlijk 9 maart is noodzakelijk in verband met de beperkte beschikbaarheid van plaatsen en de catering. Na afloop is er gelegenheid na te praten en een eenvoudige lunch te gebruiken. Kosten deelname en lunch € 25,- graag vooraf overmaken op bankrekening NL10 RABO 0135675618, ten name van ‘Vrienden Van der Laan Stichting’.

Noteer nu reeds in uw agenda!

In het kader van de volgende reeks Roosenberglezingen zal op maandag 20 mei
Alicja Gescinska spreken over haar boek “Thuis in muziek”.

Alicja Gescinska (Warschau,1981) is een van de meest toonaangevende jonge filosofen van België en Nederland. In 1988 vluchtte ze met haar familie van communistisch Polen naar België, waar ze aan de universiteit van Gent promoveerde tot doctor in de filosofie.
Haar meest recente boek “Thuis in muziek” (2018) is een oefening in menselijkheid. Het is een filosofisch essay over de belangrijke rol die muziek kan spelen in onze morele en persoonlijk ontwikkeling.

Nieuwsbrief 15

Leerhuis bij het zondagsevangelie

Woord van God  …  Woord van leven     

Een leerhuis is een open dialoog rond een bijbeltekst en gaat terug op de Joodse traditie van met de schrift omgaan als levend Woord van God voor ons vandaag.
Alle aanwezigen exploreren de tekst vanuit wat hen raakt. Waar het nodig is wordt achtergrondinformatie gegeven.

Zo wordt gezocht naar de diepere lagen in de tekst en vooral naar antwoorden op de vraag: “wat zou God ons vandaag willen zeggen door deze woorden?”.
Een leerhuisavond is een absolute aanrader om de betekenis van bijbelteksten voor ons leven te herontdekken. Zo’n avond vraagt geen voorkennis van de Bijbel; een open geest volstaat!

De leerhuisavonden worden begeleid door Luc Maes en vinden plaats in de Roosenbergabdij van 19.30 uur tot 21.30 uur op de volgende woensdagen:

 • 5 december 2018
 • 9 januari 2019
 • 6 februari 2019
 • 13 maart 2019
 • 3 april 2019
 • 8 mei 2019
 • 5 juni 2019

Avondgebed in de Advent

Luisteren naar en zingen van Gods Woord in het getijdengebed

Vanuit een eeuwenlange traditie worden psalmen gezongen die de diepste snaren van een mensenziel raken. Een verkwikkend rustpunt in een hectische wereld die ons meezuigt.
Meteen ook een alternatief om het kerstfeest op een andere manier voor te bereiden.
Telkens op dinsdagavond in de Roosenbergabdij van 18.30 tot 19.30 uur op:

 • 27 november 2018
 • 4 december 2018
 • 11 december 2018
 • 18 december 2018

Begeleiding: Luc Van Meerssche en Jan Pieters


Franciscaanse Gezinsdag in Roosenberg

Eens de burgerplicht volbracht, trokken op zondag 14 oktober gezinnen uit alle hoeken van Vlaanderen richting de Roosenbergabdij in Waasmunster voor de Franciscaanse gezinsdag. Met zo’n 90 waren ze, volwassenen en kinderen, die zich dapper door het bos waagden waar rovers op de loer lagen. Een boze broeder Angelo liet niemand in de abdij binnen, maar gelukkig dacht broeder Franciscus daar anders over. Ook de poppenkastpoppen ontdekten gaandeweg dat terug slaan als je geslagen wordt, niet tot meer broederlijkheid leidt. Zowel volwassenen als kinderen gingen vervolgens dieper in op het verhaal van de drie rovers. Dat dit soms best spannend geweest was, weerklonk tijdens de stemmige en kleurrijke viering waarmee deze inspirerende dag werd afgesloten. Na een smakelijk dessertenbuffet ging iedereen moe maar voldaan weer naar huis.

Barbara Mertens
TAU – Franciscaanse spiritualiteit vandaag
Italiëlei 98A
2000 Antwerpen


Roosenberglezingen

De Vrienden van de Roosenbergabdij, NEOS, het Davidsfonds en de Lucasvereniging nodigen u uit op een boeiende lezing door:

Sigiswald Kuijken, over
“Bach, muziek-mystiek: een introductie tot Bach”

Op woensdag 28 november 2018 om 19.30 uur in de Roosenbergabdij

Sigiswald Kuijken, violist en dirigent, geeft een introductie tot de componist die door velen als de grootste aller tijden wordt beschouwd.
Zoals hij het zelf verwoordt: “Aan de hand van Bachs Cantate  BWV 140 “Wachet auf, ruft uns die Stimme”, zal ik samen met het publiek op een directe en niet-professorale manier graven naar de kern van Bachs kunst en ik zal in de marge daarvan de ook opvallende band met mystiek uit alle tijden en culturen aanduiden”.
De innige versmelting tussen inhoud en vorm zal de leidraad zijn van de hele lezing. Tot slot zal de cantate in stilte, zonder enig commentaar, her-beluisterd worden.

Inschrijving verplicht via e-mail aan filip.jonckheere@pandora.be vóór 26 november 2018.
Inkom (betaling op voorhand): € 8,00 en € 5,00 voor de leden van de organiserende verenigingen.
Na de lezing bent U welkom voor een drankje.
Met de steun van KBC    


Kerstconcert Vrienden van de Roosenbergabdij

Met werken van Bach, Händel, Vivaldi en bekende kerstliederen in een originele bewerking.

Jan Sciffer (cello), Marijke van Arnhem (zang) en Dieter van Handenhoven(orgel) brengen ons pareltjes uit het barokrepertoire, met name aria’s uit het Weihnachtsoratorium van Bach, de Messiah van Händel en het Gloria van Vivaldi, naast puur instrumentaal werk van deze grootmeesters.
Als uitsmijter brengen ze ons in de kerstsfeer met bekende kerstliederen in een originele bewerking door Tom Koopman en Herman Van Veen.

Vrijdag 21 december 2018 om 19.30 uur in de Roosenbergabdij

Inkom  €15 en €12 voor leden van de Vrienden van de Roosenbergabdij, kerstreceptie inbegrepen.

Inschrijven bij Mevr. De Neve Lieve: denevelieve@hotmail.com of tel. 03/766.24.32.
Voorafbetaling ten laatste tegen 15 december 2018 op het extra rekeningnummer voor evenementen van de Vrienden van de Roosenbergabdij: BE93 7440 7452 2867 met vermelding naam en “Kerstconcert”.


Architectuur

Fragile: gebouwen en hun architecten

De masterstudenten van de KU Leuven Faculteit Architectuur kozen dit jaar, in het teken van het keuzevak Fragile, het werk van Dom Hans van der Laan als onderwerp. Onder leiding van Carl Bourgeois richt Fragile zich op het maken van films over gebouwen en hun architecten. Dit jaar worden ze bijgestaan door de Estse kunstenares Ingel Vaikla, die eerder de film Roozenberg maakte aan het KASK, en door Caroline Voet als Van der Laan expert. Ze zullen een film maken in Abdij Sint-Benedictusberg. In Abdij Roosenberg worden er gesprekken opgenomen met architecten Hans van der Laan en Frans Ruys. Als belangrijke bronnen worden ze bevraagd over hun kennis rond de ontwerpmethode van Dom van der Laan, en delen ze hun expertise over enkele woningen en objecten. Het werk wordt in januari 2019 afgerond.


DAM Architectural Book of the Year Award

Het boek Dom Hans van der Laan. A House for the Mind, won de DAM Architectural Book of the Year Award.
The Frankfurt Book Fair en het Duitse Architectuurmuseum (DAM) presenteerden voor de tiende keer de internationale DAM Architectural Book Award. Deze unieke en prestigieuze prijs beloont de tien beste architectuurboeken. De prijsuitreiking ging door op 10 oktober in het Duitse Architectuurmuseum (DAM). Op de Frankfurt Book Fair werd een tentoonstelling georganiseerd over de bekroonde boeken.


>>RAUCH<<

De reeks foto’s die de Duitse gerenommeerde fotografe Friederike von Rauch maakte van Abdij Roosenberg zijn verwerkt in een nieuwe sonische installatie.

»RAUCH« is a sonic interpretation of the work of photographer Friederike von Rauch, composed collaboratively by Berlin-based producers Felix K, Marcel Dettmann, Sa Pa and Simon Hoffmann. Arranged and mixed by Marcel Dettmann. The recording stands in dialogue with von Rauch’s architectural images of post-World War II European monasteries, including La Tourette by Le Corbusier near Lyon, Roosenberg Abbey near Ghent and Maria Regina Martyrum in Berlin.The images were first exhibited together with the music on the LP as part of an installation for von Rauch’s solo show »insgeheim« (“in secret”), held at the Goethe-Institut Paris during the international Paris Photo art fair in November 2017.


Ingel Vaikla filmt Hans van der Laan.


Andrea Jürges, directeur van het DAM Deutsches Architekturmuseum, auteur Caroline Voet, grafisch vormgeefster Stien Stessens en Petrus Kemme van het Vai.

Noteer nu reeds in uw agenda!

In het kader van de volgende reeks Roosenberglezingen:

“Is dit nu de Islam?” door Khalid Benhaddou 

De geboren Gentenaar Khalid Benhaddou is islamleerkracht, imam aan de El Fath moskee te Gent, coördinator van het netwerk islamexperten en voorzitter van het Platform van Vlaamse Imams. Hij ziet het als zijn roeping om de islam te duiden en te beschouwen vanuit de Europese context van vandaag.
De lezing zal plaatsvinden op maandag 25 februari 2019 om 19.30 uur in de Roosenbergabdij.