Annulaties ten gevolge van corona.

Alle geplande activiteiten zijn afgelast op vraag van het gemeentebestuur. Ook de rondleidingen.

Beste vrienden van de Roosenbergabdij.

Vier jaar geleden hebben de zusters de abdij verlaten omdat het voor hen te zwaar werd. Vier jaar lang hebben wij met veel vreugde samen met de geloofsgemeenschap die in de abdij samenkwam, eucharistie gevierd. De coronaepidemie heeft daar abrupt een einde aan gemaakt.

Momenteel mogen vieringen in de kerken, met heel veel maatregelen, terug opgestart worden.

Wij zien het voorlopig niet zitten om die opstart te organiseren. De inspanning die dat vraagt van de zusters is veel te groot geworden voor onze draagkracht.

Komt daarbij dat wij volop ingeschakeld zijn in de gemeenschap van de Mariazusters van Franciscus in de Kerkstraat 14, die het zwaar te verduren heeft gehad tijdens de crisis, met enkele besmettingen in onze gemeenschap.  De zusters zijn nog volop aan het revalideren, zodat daar de deuren zeker nog niet open kunnen. In een latere fase zullen wij de deuren van de Kerkstraat 14 terug opengooien om daar opnieuw geloofsgemeenschap te vormen.

De combinatie van beide – Roosenbergabdij en gemeenschap in de Kerkstraat – wordt te veel. Daarom hebben we, na rijp beraad en veel gebed, besloten om op dit moment niet terug op te starten met eucharistievieringen op zondag in de abdij. Om die nieuwe opstart te organiseren wachten we ook af wat de herbestemming van de Roosenbergabdij wordt.

Voorlopig zijn er dus geen wekelijkse vieringen. Wel staat de abdij open voor groepen die er een viering willen houden. Die groepen moeten  dan wel zelf instaan voor de vormgeving van de viering en voor de voorganger. Uiteraard moeten ook de maatregelen in acht genomen worden, die de overheid oplegt.

Namens de zusters en de priesters van de Roosenbergabdij.

Zr Trees

Voor alle vragen  : info@abdij-roosenberg.be of tel:  03 772 33 92

Rectificatie

Rectificatie Concert@Roosenbergabdij

In de nieuwsbrief die wij u afgelopen maandag 3 februari hebben gestuurd, staat helaas een verkeerd bankrekeningnummer vermeld waarop het verschuldigde bedrag moet worden gestort wanneer u het concert van 14 maart wilt bijwonen!
Gelieve voor het bestellen van tickets het volgende rekeningnummer te willen gebruiken:

Pianofest VZW
IBAN: BE19 0689 3549 5612
BIC: GKCCBEBB

Onze excuses voor het ongemak!

Nieuwsbrief 18

Herbestemming Abdij

Waar staan wij anno 2020 met de Abdij en welke plannen zijn er voor haar herbestemming ?

Hierbij een korte samenvatting van wat er tot nu toe is gebeurd en wat er is beslist.
Verleden jaar werd overeengekomen om de Abdij in te kantelen in het bisdom Gent, wat betekent dat het bisdom de volle eigenaar is geworden van het gebouw en de bijhorende gronden. Maar bij iedereen was er de overtuiging dat de leefbaarheid op lange termijn slechts kon worden gegarandeerd, wanneer het gebouw een waardige herbestemming zou krijgen.

Er werd dan beslist een stuurgroep op te starten om te zoeken naar mogelijke kandidaten, die aan de Abdij de plaats zouden willen geven die ze verdient.
In deze stuurgroep hebben vertegenwoordigers zitting van het bisdom, de Congregatie, het gespecialiseerde architectenbureau SumProject en de architecte Caroline Voet. SumProject heeft de opdracht gekregen te zoeken naar mogelijke kandidaten en een allesomvattend beheersplan op te stellen.
Dit alles onder de coördinatie van ondergetekende, voorzitter van de Vrienden van de Roosenbergabdij.

Verschillende geïnteresseerde partijen werden gezien, rondleidingen werden georganiseerd, uitleg werd gegeven over de toestand van het gebouw als beschermd monument en tot slot werd hen gevraagd om, op basis van de verkregen informatie,  hun project voor te bereiden.
Midden december vorig jaar werd binnen de stuurgroep beslist drie projecten te weerhouden: één in de medische sfeer, één in de culturele sfeer en één in de commerciële sfeer. Deze drie worden nu verder uitgewerkt en naar verwachting zullen zij tegen eind april ter beoordeling worden voorgelegd aan een jury.

Hopelijk kan de Congregatie dan, op basis van het advies van de jury, een keuze maken en de finale beslissing nemen, zodat dit prachtige gebouw een zinvolle invulling krijgt en haar toekomst bestendigd kan worden.

Luc Steyaert.


Roosenberglezingen

De Vrienden van de Roosenbergabdij, NEOS, het Davidsfonds en de Lucasvereniging, nodigen u uit op een boeiende lezing door:

Harold Van de Perre  over zijn glasraam  “Laudato Si”

Op maandag 24 februari 2020 om 19.30 uur in de Roosenbergabdij, Oudeheerweg-Heide 3, Waasmunster.

Harold Van de Perre (° Ninove, 1937) studeerde aan het Hoger Instituut Sint-Lucas in Gent, specialisatie glasraamkunst en mozaïeken en was er ook docent beeldende kunsten.
Monumentale glasramen naar zijn ontwerpen, vindt men in kerken en kapellen in o.a. Dendermonde, Ninove, Oudenaarde, Diksmuide, Brugge, Antwerpen, Aarschot, Tongeren, Zwijndrecht , Sint-Willebrord (Nederland) en Meschede, abdij Köningsmunster (Duitsland)

In september 2018 werd in de Sint-Baafskathedraal te Gent zijn glasraam “Laudato Si” (Geprezen zijt Gij) geplaatst. De naam verwijst naar de aanhef van de strofen van het bekende Zonnelied van Sint-Franciscus van Assisi en is tevens de titel van de belangrijke encycliek van paus Franciscus uit 2015 over ecologie. In een beeldmontage wordt de ontstaansgeschiedenis en de groei van dit glasraam uit de doeken gedaan. Ook wordt ingegaan op het verschijnsel “glasraam-taal vroeger en nu” en worden nog enkele andere glasramen, onder meer van M. Chagall, nader toegelicht. Meteen komt ook heel even de actuele visie op sacrale kerkelijke kunst aan bod.

Inschrijving verplicht via e-mail aan filip.jonckheere@pandora.be vóór 20 februari 2020.
Inkom (betaling op voorhand): €8,00 en €5,00 voor de leden van de organiserende verenigingen.
Na de lezing bent U welkom voor een drankje.
Met de steun van    


Concert@Roosenbergabdij

Op zaterdag 14 maart om 19.30 uur vindt in de Roosenbergabdij een bijzonder concert plaats met vier jonge topmuzikanten die al internationaal zijn doorgebroken: 

 • Arthur Stockel, op zijn 26e al solist bij het Philharmonisch Orkest van Luxemburg.
 • Ilya Laporev, lid van het Londen Symphony Orchestra.
 • Pieter Van Loenen, 1e Prijs Prinses Christina Concours.
 • Yannick Van de Velde, halve finalist Koningin Elisabeth concours piano en internationale loopbaan als concertpianist en pianoleraar (lesopdrachten in Brussel, Darmstadt, Luxemburg en Yale universiteit in de V.S.)

Zij brengen onder meer het gekende “Quatuor pour la fin du temps” van Olivier Messiaen, een werk dat speciaal gekozen is omdat het muzikaal perfect past bij de moderne, strakke architectuur van de Roosenbergabdij.


Dit concert wordt georganiseerd door ‘Pianofest’ met medewerking van ‘De vrienden van de  Roosenbergabdij’.
Tickets (inclusief receptie): volwassene €15,- en jongere <18 jaar: €8,-.
Gelieve het exacte bedrag over te schrijven met vermelding van naam en aantal tickets op:​
Pianofest VZW
IBAN: BE49 7360 2836 3571
BIC: KREDBEBB


Restauratie schilderij abdis de Crombrugghe

Tijdens een archeologische tentoonstelling in de abdij, is helaas een van de mooiste schilderijen zwaar beschadigd. Het schilderij toont de 29e abdis van de Roosenbergabdij, Anna-Maria de Crombrugghe.
Hoewel de verzekering de schade dekt, werd door de expert geadviseerd om dan tevens ook het gehele schilderij te laten restaureren.
De Vrienden van de Roosenbergabdij hebben zich inmiddels geëngageerd om een bijdrage te leveren in de kosten van deze restauratie. Ook de Rotary-club Sint-Niklaas zal een deel van de opbrengst van haar jaarlijkse abdijconcert aan dit doel spenderen. Daarnaast heeft de heer Harold Van de Perre toegezegd de opbrengst van zijn lezing op 24 januari (zie hierboven) voor dit doel beschikbaar te zullen stellen.

Na de restauratie zal dit schilderij ongetwijfeld een van de topstukken vormen van het nieuw in te richten abdijmuseum.


Anna-Maria de Crombrugghe (1766-1812)


Noteer nu reeds in uw agenda!

In het kader van de reeks Roosenberglezingen, zal op
woensdag 1 april om 19.30 uur:

Bénédicte Lemmelijn
in de Roosenbergabdij een lezing houden over haar boek
“Mindful geluk”.

Bénédicte Lemmelijn (°1969) is Doctor in de Godgeleerdheid aan de KULeuven. In 2003 is zij er benoemd als professor Oude Testament binnen de onderzoekseenheid Bijbelwetenschap en sinds 2014 is ze Vice-decaan internationalisering aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen.

Onze tijd is op een opmerkelijke en veelvoudige wijze bezig met de zoektocht naar wat ‘echt telt’, naar ‘geluk’, naar ‘zingeving’ en naar ‘wijsheid’. In haar boek ‘Mindful geluk’ gaat Lemmelijn op zoek naar de centrale elementen in deze nieuwe existentiële en religieuze zoektocht. Zij koppelt deze aan de monastieke traditie, de middeleeuwse mystiek, de christelijke meditatie en in het bijzonder aan de Bijbelse wijsheidsliteratuur. In dat perspectief worden de verzuchtingen van zoekende mensen vandaag gespiegeld aan de Bijbelse wijsheidstraditie en in het bijzonder aan het boek Wijsheid van Sirach.


Inschrijving verplicht via email aan filip.jonckheere@pandora.be vóór 29 maart 2020.
Inkom (betaling op voorhand): €8,00  en €5,00 voor de leden van de organiserende  verenigingen.
Na de lezing bent U welkom voor een drankje.

Met de steun van    


Luisteren naar en zingen van Gods Woord in het getijdengebed

Luisteren naar en zingen van Gods Woord in het getijdengebed

Vanuit een eeuwenlange traditie worden psalmen gezongen die de diepste snaren van een mensenziel raken. Een echt rustmoment in onze woelige wereld.
Een manier  om op een nieuwe wijze naar het kerstfeest toe te leven.

Telkens op dinsdagavond in de kerk van de Roosenbergabdij om  19.30

 • 26 november 2019
 • 3 december 2019
 • 10 december 2019
 • 17 december 2019

Begeleiding: Luc Van Meerssche en Jan Pieters aan het orgel.

Klassiek & Architectuur Abdij Roosenberg Waasmunster

Klassiek & Architectuur Abdij Roosenberg Waasmunster
Afbeelding
Goeyvaerts Strijktrio
Het Goeyvaerts strijktrio brengt Giacinto Scelsi en Hildegard van Bingen in een confrontatie. Een verklanking van hogere sferen, visioenen en hogere dimensies.

Giacinto Scelsi bereikte de hoogste vorm van intimiteit in de stukken die hij voor strijkers schreef. Een onzichtbare dimensie, even onzichtbaar als de vele visioenen die Hildegard Van Bingen zag. Haar muziek tracht een verklanking te zijn van deze extatische intimiteit.

Het Goeyvaerts Strijktrio is in 1997 opgericht door violiste Kristien Roels, altviolist Kris Matthynssens en cellist Pieter Stas met als doel uitsluitend twintigste en eenentwintigste-eeuwse repertoire uit te voeren. Het trio ontleent zijn naam aan de Belgische componist Karel Goeyvaerts, die een belangrijke rol speelde bij de ontwikkelingen binnen de Europese nieuwe muziek. Het ensemble speelt niet alleen bestaand werk maar is ook actief met opdrachten voor nieuwe strijktrio’s.

Klassiek & Architectuur
Met Klassiek & Architectuur brengt Orfeoproducties en het Vlaams Architectuurinstituut twee hedendaagse kunstbelevingen samen.
4 bijzondere gebouwen of sites met een vernieuwende architecturale waarde worden in de kijker gezet en vormen het decor voor een hedendaags klassiek concert.

De aangezochte ensembles hebben de locatie bezocht en hebben een programma samengesteld in functie van de akoestische kwaliteiten en de uitstraling van het gebouw.

Afbeelding
De locatie: Abdij Roosenberg
In 1977 publiceerde architect en monnik Dom Hans van der Laan zijn traktaat De Architectonische Ruimte, 15 lessen over de Dispositie van het Menselijk Verblijf. Het is een theorie die de essentie van de ruimtelijke ervaring wil vatten en ordenen als basis voor het ontwerpproces.

Tijdens het schrijven van zijn traktaat bouwde Van der Laan Abdij Roosenberg in Waasmunster. Hij werkte er intuïtief met begrippen als ‘nabijheid’ en ‘superpositie’ als ruimtelijke gebaren voor verstilling en spiritualiteit enerzijds, en intensiteit van ontmoeting anderzijds.

Praktisch
Zondag 17 november 2019        
Abdij Roosenberg, Oude Heerweg-Heide 3, Waasmunster
Architect: Dom Hans Van der Laan
Toelichting over de architectuur: Caroline Voet

Musici: Goeyvaerts Strijktrio met Zsuzsi Toth, zang.

Programma: Spiritual Lab – Giovanni Scelsi meets Hildegard van Bingen
15 uur: toelichting door Caroline Voet, architecte
15:30 uur: concert: ‘Elegia per Ty’ van Giacinto Scelsi afgewisseld met muziek van Hildegard von Bingen.

Info & tickets:
Prijs: 16 euro
Bestellen via Orfeoproducties: info@orfeo.be of 03/4491687 of overschrijven op de
bankrekening BE51 3200 2084 4562
Of via GC Hoogendonck: tel. 052/463424 of www.webshopwaasmunster.recreatex.be

Nieuwwsbrief 17

Bericht van zuster Trees

Op 29 mei 2019 hebben mijn medezusters mij verkozen tot algemene overste van de Mariazusters van Franciscus. Een taak die ik met veel schroom heb aangenomen en waarvoor ik mij ten volle wil inzetten, gesteund door Gods kracht en de medewerking van mijn medezusters.
Naast de zorg voor de zusters rest er ook nog steeds de bekommernis om de toekomst van de Roosenbergabdij. Maar ook daar mag ik rekenen op een deskundige medewerking van bekwame mensen.

Wij willen hoopvol, blijmoedig en vol vertrouwen de toekomst tegemoet zien, een toekomst die steeds vol verrassende wendingen zit!

Ook voor elk van u: “Vrede en alle goeds!”.

Zuster Trees


Leerhuis bij het zondagsevangelie

Woord van God  …  Woord van leven

Een leerhuis is een open dialoog rond een bijbeltekst en gaat terug op de Joodse traditie van het omgaan met de Schrift als levend Woord van God voor ons vandaag.
Alle aanwezigen exploreren de tekst vanuit wat hen raakt. Waar het nodig is wordt achtergrondinformatie gegeven.

Zo wordt gezocht naar de diepere lagen in de tekst en vooral naar antwoorden op de vraag: “Wat zou God ons vandaag willen zeggen door deze woorden?”
Een leerhuisavond is een absolute aanrader om de betekenis van bijbelteksten voor ons leven te herontdekken. Zo’n avond vraagt geen voorkennis van de Bijbel; een open geest volstaat!

De leerhuisavonden worden begeleid door Luc Maes en vinden plaats in de Roosenbergabdij van 19.30 uur tot 21.30 uur op de volgende woensdagen:

 • 9 oktober 2019
 • 6 november 2019
 • 4 december 2019

Avondgebed in de advent

Luisteren naar en zingen van Gods Woord in het getijdengebedVanuit een eeuwenlange traditie worden psalmen gezongen die de diepste snaren van een mensenziel raken. Een echt rustmoment in onze woelige wereld.
Een manier  om op een nieuwe wijze naar het kerstfeest toe te leven.

Telkens op dinsdagavond in de kerk van de Roosenbergabdij van 18.30 tot 19.30 uur op:

 • 26 november 2019
 •   3 december 2019
 • 10 december 2019
 • 17 december 2019

Begeleiding: Luc Van Meerssche en Jan Pieters aan het orgel.


Christelijke Meditatie

WCCM staat voor The World Community for Christian Meditation, een wereldwijde spirituele gemeenschap. Het doel van deze Wereldgemeenschap wordt omschreven als het toegankelijk maken van deze vorm van meditatie voor de christengemeenschap, in dienst van de eenheid van allen.

Elke maandagavond om 19.30 uur kunt u deelnemen aan de meditatie in de kerk van de Roosenbergabdij. Meer info: www.christmed.be/wccm.html


Samenkomsten Laura Waasland

Deze vinden plaats op:

 • Dinsdag  8/10 – om 19.30 uur: psalmbespreking in de Roosenbergabdij
 • Dinsdag  5/11 – om 19.30 uur: psalmbespreking in de Roosenbergabdij
 • Dinsdag 19/11 – wake om 20.00 uur in de Roosenbergabdij

Meer info: Laura van abt Poimên


Inventaris van het archief van de abdij van Roosenberg

De zusters van de abdij van Roosenberg en het Rijksarchief Gent nodigen u uit voor de officiële voorstelling van de Inventaris van het archief van de abdij van Roosenberg te Waasmunster (1258-1994) op woensdag 16 oktober 2019


Programma

 • 17.00 uur: Welkomstwoord door de heer Jurgen Bauwens, burgemeester van Waasmunster
 • 17u10 Getuigenis namens de zusters van Roosenberg, door zuster Trees, overste van de abdij en Bram van Arnhem, curator Warcheo
 • 17u20 Over de inventaris en het archief van de abdij, door Annelies Somers, archivaris bij het Rijksarchief
 • 17u30 Het belang van het archief van Roosenberg voor de sociaal-economische geschiedenis van het Waasland, lezing door prof. dr. Thijs Lambrecht, docent aan de Universiteit Gent
 • 18u00 Overhandiging van de eerste exemplaren en afsluitende drink

Locatie: Abdij van Roosenberg, Oudeheerweg-Heide 3, 9250 Waasmunster
Graag uw aanwezigheid bevestigen vóór 9 oktober 2019 via annelies.somers@arch.be 


Roosenberglezingen

De Vrienden van de Roosenbergabdij, NEOS, het Davidsfonds en de Lucasvereniging nodigen u uit op een boeiende lezing door:

Christoffel Waelkens  over  “Geloof en wetenschap”

Op maandag 30 september 2019 om 19.30 uur in de Roosenbergabdij

Christoffel Waelkens (°1955) is hoogleraar Sterrenkunde aan de  Faculteit Wetenschappen en directeur van het Sterrenkundig Instituut van de KU Leuven:

“Ik zie geen tegenstelling tussen geloof en wetenschap. Maar je moet ze niet door elkaar halen. De wetenschap geeft ons antwoord op de vraag hoe alles in elkaar steekt. De religie gaat over het ‘waarom’. Vind ik in de wetenschap geen bewijs voor het bestaan van God, ik vind er evenmin één voor het tegendeel. De mens is een product van de kosmische evolutie. Het zou niet logisch zijn, wanneer hij zichzelf aan het begin of het einde van die evolutie zou plaatsen. Als wetenschapper durf ik te stellen dat er nog genoeg ruimte is voor het geloof.” 

Inschrijving verplicht via e-mail aan filip.jonckheere@pandora.be vóór 26 september 2019.
Inkom (betaling op voorhand): €8,00 en €5,00 voor de leden van de organiserende verenigingen.
Na de lezing bent U welkom voor een drankje.
Met de steun van    


Orfeo Klassiek & Architectuur

Hoe kan architectuur een maatschappelijke betekenis uitdrukken?
Welk antwoord formuleren architecten op precaire vragen als opvangtehuizen voor jongeren en mensen die niet helemaal sociaal aangepast zijn, maar toch letterlijk en fysiek een plaats en een huis moeten krijgen?

Steeds opnieuw blijken architecten een bijzondere knowhow te ontwikkelen. De manier waarop zij deze uitdagingen aangaan – intelligent, gevoelig en met succes – getuigt niet alleen van grote vakkennis, maar toont aan dat zij complexe opdrachten niet uit de weg gaan.

Ook een componist en een uitvoerder van klassieke muziek staat in de 21ste eeuw voor enorme uitdagingen. Hoe de jongere generaties nog interesseren voor dit genre?

Met het project “klassiek en architectuur” wil Orfeoproducties een kruisbestuiving organiseren door architecten, componisten van klassieke muziek en uitvoerders, met elkaar in contact te brengen. Tevens willen ze ook bij toeschouwers een verbreding van hun interesse opwekken. Liefhebbers van moderne architectuur worden geconfronteerd met hedendaagse klassieke muziek en geïnteresseerden in klassieke muziekuitvoeringen worden ondergedompeld in een creatieve architecturale omgeving.

Dit jaar werd ook de Abdij Roosenberg uitgekozen voor een concert.

Op zondag 17 november 2019 musiceert het Goeyvaerts Strijktrio in de prachtige kerk van de Abdij.

Programma:

 • 15.00 uur: toelichting over de architectuur van het gebouw door Caroline Voet, gedoctoreerd over Dom Hans van der Laan, de architect van het gebouw.
 • 15.30 uur: Goeyvaerts trio met werken van Spiritual Lab – “Giovanni Scelsi en Hildegard von Bingen in een confrontatie”. Een verklanking van hogere sferen, visioenen en hogere dimensies. Giacinto Scelsi bereikte de hoogste vorm van intimiteit in de stukken die hij voor strijkers schreef. Elegia per Ty, opgedragen aan zijn te vroeg gestorven vrouw, is een van zijn meest beklijvende werken. Het Goeyvaerts Strijktrio onderzocht in de Fondazione Scelsi in Rome de muzikale roots van Scelsi. Zsuzsi Tóth duikt in het uitgebreide muzikale testament van Hildegard von Bingen.
 • 16:30 uur: receptie aangeboden door de Vrienden van de Roosenbergabdij.

Alle nodige info voor inschrijvingen vindt u op de website van de gemeente Waasmunster.


Architectuur

Huis voor de geest

De tentoonstelling ‘Huis voor de geest’, over de architectuur van Dom Hans van der Laan & Jan de Jong, is op 1 september jl. bijzonder succesvol afgesloten. De tentoonstelling werd gehouden in de Buitenplaats Doornburgh, een priorij van architect Jan de Jong in Maarssen in Nederland die, na het vertrek in 2016 van de zusters Kanunnikessen van het Heilig Graf, is omgevormd tot een buitenplaats voor kunst en wetenschap. De tentoonstelling werd op 30 augustus afgerond met een workshop over het thema: “De Architectonische Ruimte in de praktijk; Dom Hans van der Laan’s Plastisch Getal”.

De tentoonstelling mocht zich tevens verheugen in een lovende recensie (5 sterren) in de Nederlandse Volkskrant.

Digitaal leerplatform Dom Hans van der Laan

Recent is een digitaal leerplatform online gegaan over de Nederlandse benedictijner monnik en architect Dom Hans van der Laan (1904-1991) De website en zijn inhoud zijn ontwikkeld door Caroline Voet, Faculteit Architectuur KU Leuven, in samenwerking met het Van der Laan Archief en de Van der Laan Stichting.
Een aanrader voor eenieder die zich verder wil verdiepen in de werkmethoden van Dom van der Laan.

De Douglas tartanstudie van Dom Hans van der Laan

Weinigen zullen wellicht weten dat Dom Hans van der Laan zijn fascinatie voor symmetrie ook doortrok in het ontwerpen van stoffen en kleding. Op 19 augustus 2019 publiceerde Caroline Voet in het online medium Drawing Matter, een artikel over de studie van Van der Laan naar het patroon van een 18e-eeuws stuk stof: de Douglas tartan.

Noteer nu reeds in uw agenda!

In het kader van de volgende reeks Roosenberglezingen zal op
maandag 18 november 2019
Darya Safai  spreken over:
“Vrouwenrechten en religie”.

Darya Safai (°1975) werd geboren en groeide op in Teheran (Iran). In 1979 veranderde haar land in een streng conservatieve islamitische republiek. In 1999 moest ze, na haar deelname aan studentenprotesten, voor de religieuze dictatuur van de ayatollahs op de loop gaan en vluchtte ze naar België. Darya werd in ons land tandarts, maar ging zich als vrouwenrechtenactiviste steeds meer engageren voor de rechten van moslimvrouwen, in Iran, maar ook elders. De voorbije jaren kwam ze vaak in het nieuws met haar kritiek op de hoofddoek die ze als een symbool ziet van onderdrukking. Om haar engagement kracht bij te zetten, werd ze ook politiek actief. Wat haar zorgen baart, is het cultuurrelativisme en het politiek correcte denken, waarbij onderdrukkende mechanismen worden gerelativeerd en zelfs afgedaan worden als zijnde cultuureigen. Ze schreef het boek “Plots mocht ik niet meer lachen”.


Op zaterdag 14 december en zondag 15 december
organiseert het Roosenbergkoor een kerstconcert in de kerk van de abdij.By Paul Van Welden