Nieuwsbrief 19

Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan bij lex.helmich@gmail.com

Nieuwsbrief nr. 19,  13 oktober 2021


Roosenbergabdij wordt zorginstelling

Met de instemming van zowel het Bisdom Gent, de actuele eigenaar van het abdijgebouw, als van de Congregatie van de Mariazusters van Franciscus, heeft de instelling “Zorgmetzorg” het beheer van de Roosenbergabdij overgenomen. De herbestemming van de Abdij is zo per 1 september 2021 jl. ingetreden. Opzet is er een “hospice” in te richten voor ernstig zieke personen. Directe familieleden of mantelzorgers van deze patiënten, zullen er eveneens tijdelijk kunnen verblijven. Ook zal er plaats zijn voor inwonende zorgverstrekkers.

Voor dit project zal een vleugel achter het abdijpand worden bijgebouwd, die de residentie zal worden voor de patiënten. Evenwel blijft het grootste gedeelte van het huidige gebouw toegankelijk voor verenigingen en groepen, zoals dit in de afgelopen jaren het geval was. Ook de kerk blijft open.

Het is een scharniermoment voor de Abdij, maar geen breuk met het verleden. Bij de stichting in de 13° eeuw was de Abdij reeds een “hospice” en in de loop van haar geschiedenis stond de instelling altijd open naar de maatschappij.
De verantwoordelijke voor “Zorgmetzorg” is dhr. Jan Vande Moortel, die bereikbaar is per mail op: info@zorgmetzorg.be.


Roosenberglezingen

De Vrienden van de Roosenbergabdij, NEOS, het Davidsfonds en de Lucasvereniging, nodigen u uit op een boeiende avond. Prof. Gunter Maes zal een vraaggesprek aangaan met:

Réginald Moreels  over zijn 2 boeken: “Is de mens slecht” en “Dom: pleidooi tegen onwetendheid”.

Op dinsdag 19 oktober 2021 om 19.30 uur in de Roosenbergabdij, Oudeheerweg-Heide 3, Waasmunster.

Réginald Moreels (°1949) is chirurg. Hij was medeoprichter van Artsen Zonder Grenzen in België, zetelde in de senaat en was achtereenvolgens staatssecretaris en minister van Ontwikkelingssamenwerking. Hij is nog altijd actief als oorlogschirurg. Dat de mens slecht is, is een statement van formaat. Als je daar nog bij vermeldt dat deze visie tot meer optimisme uitnodigt dan wanneer je ervan uitgaat dat de mens goed is, dan doet dat nog meer de wenkbrauwen fronsen. In dit essay over goed en kwaad geeft Réginald Moreels een inkijk in zijn eerlijke zoektocht naar de oorspronkelijke natuur van de mens. In zijn tweede essay betoogt hij dat domheid misschien wel de grootste ziekte van deze tijd is. In alle domeinen van het leven besmet ze mensen, die zich veel te gemakkelijk in slaap laten wiegen door oppervlakkige en naïeve standpunten. Dom biedt hierover stof tot nadenken in overvloed.

Inschrijving verplicht via e-mail aan filip.jonckheere@pandora.be vóór 15 oktober 2021. Inkom (betaling op voorhand): €8,00 en €5,00 voor de leden van de organiserende verenigingen.
De opbrengst van deze avond gaat naar het UNICHIR-project in Beni (Congo).


Peter Schmidt  zal een lezing houden over het thema: “Hoe betrouwbaar is de tekst van het Nieuwe Testament?”

Op donderdag 9 december 2021 om 19.30 uur in de Roosenbergabdij, Oudeheerweg-Heide 3, Waasmunster.

Prof. em. Dr. Peter Schmidt (°1945) is filoloog, theoloog en titulair-kanunnik van het Sint-Baafskapittel te Gent. De ontdekking en ontcijfering van de Dode Zee-rollen heeft in heel de wereld weerklank gevonden, en heeft zowel bij gelovigen als ongelovigen belangstelling gewekt voor de manier waarop Bijbelteksten tot ons kwamen. Voor het Nieuwe Testament werd, vooral sinds het verschijnen van de bestseller ‘De Da Vinci code’, de betrouwbaarheid van de documenten in vraag gesteld. Zo zouden de evangeliën pas in de 4e eeuw geschreven zijn en zou de Kerkelijke overheid er geregeld mee ‘gefoefeld’ hebben. Hoe betrouwbaar is wat wij vandaag lezen nog? Van wanneer dateren eigenlijk de evangeliën en de brieven van Paulus? Hoe kwamen ze tot ons? P. Schmidt brengt een heldere uiteenzetting over het onderzoek naar de oorspronkelijke tekst van het Nieuwe Testament.

Inschrijving verplicht via e-mail aan filip.jonckheere@pandora.be vóór 6 december 2021. Inkom (betaling op voorhand): €8,00 en €5,00 voor de leden van de organiserende verenigingen.

Met de steun van    


Kortfilm en Kunst Event

Op zaterdagavond 27 en zondagnamiddag 28 november 2021 nodigt Zonta Dendermonde u uit voor een artistieke beleving in de geklasseerde Abdij Roosenberg te Waasmunster. In de kerk bekijk je de kortfilm “Everything will be fine” en in de pandgangen bezoek je de unieke tentoonstelling rond het thema “Breekbare schoonheid” samengesteld door curator Melissa Muys, met werken van lokale kunstenaars.

Je ontmoet de makers van de film en de kunstenaars, terwijl je geniet van een uitgebreid buffet met kaas en wild op zaterdagavond (45€ pp*) of een high tea op zondagnamiddag (35€ pp*).

Met jouw bijdrage steun je de realisatie van de film en het project “Plankenkoorts” dat kwetsbare kinderen en jongeren een artistieke uitlaatklep biedt.
Je kan rechtstreeks een ticket bekomen bij een Zontalid van Dendermonde of online registreren op hun website.

(*kinderen tot 12 jaar gratis)


Geplande activiteiten in de Roosenbergabdij

Christelijke meditatie
Maandelijks een fysieke groepsmeditatie in de kerk van de abdij en wekelijks online.
Voor meer info: https://www.christmed.be/

Leerhuis: Woord van God, Woord voor mensen
Telkens op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de Roosenbergabdij.
(3 november, 1 december, 5 januari, 2 februari, 2 maart, 6 april, 4 mei, 1 juni)
Begeleiding: Luc Maes

Avondgebed in de vasten en de advent
Zie voor de data de site van de abdij: http://abdij-roosenberg.be/liturgie/

Laura
De laura van het Waasland komt maandelijks samen voor een psalmwake, meestal in de Roosenbergabdij maar soms ook in een andere kerk of kapel in het Waasland. Om de twee maanden ontmoeten we elkaar voor een psalmbespreking. Zowel de wakes als de besprekingen gaan door op maandag- of dinsdagavonden. De psalmwakes beginnen om 20u en de psalmbesprekingen om 19u30.
Wie graag aansluit, kan contact opnemen met Barbara Mertens via laura.waasland@gmail.com voor de precieze data en locaties.
Hartelijk welkom!