Bericht van de bischoppen ivm coronavirus

Op vraag van de bisschoppen worden alle publieke vieringen afgelast.

Concreet betekent dit dat de eucharistie, het avondgebed in de vasten en de meditatie niet doorgaan voorlopig al tot 5 april .

Als alles gunstig verloopt met het coronavirus pikken we de draad weer  op met Palmzondag.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar, vooral voor de zwaksten onder ons.

Zalige Vastentijd.

De Mariazusters van Franciscus- Roosenbergabdij.