Nieuwsbrief 18

Herbestemming Abdij

Waar staan wij anno 2020 met de Abdij en welke plannen zijn er voor haar herbestemming ?

Hierbij een korte samenvatting van wat er tot nu toe is gebeurd en wat er is beslist.
Verleden jaar werd overeengekomen om de Abdij in te kantelen in het bisdom Gent, wat betekent dat het bisdom de volle eigenaar is geworden van het gebouw en de bijhorende gronden. Maar bij iedereen was er de overtuiging dat de leefbaarheid op lange termijn slechts kon worden gegarandeerd, wanneer het gebouw een waardige herbestemming zou krijgen.

Er werd dan beslist een stuurgroep op te starten om te zoeken naar mogelijke kandidaten, die aan de Abdij de plaats zouden willen geven die ze verdient.
In deze stuurgroep hebben vertegenwoordigers zitting van het bisdom, de Congregatie, het gespecialiseerde architectenbureau SumProject en de architecte Caroline Voet. SumProject heeft de opdracht gekregen te zoeken naar mogelijke kandidaten en een allesomvattend beheersplan op te stellen.
Dit alles onder de coördinatie van ondergetekende, voorzitter van de Vrienden van de Roosenbergabdij.

Verschillende geïnteresseerde partijen werden gezien, rondleidingen werden georganiseerd, uitleg werd gegeven over de toestand van het gebouw als beschermd monument en tot slot werd hen gevraagd om, op basis van de verkregen informatie,  hun project voor te bereiden.
Midden december vorig jaar werd binnen de stuurgroep beslist drie projecten te weerhouden: één in de medische sfeer, één in de culturele sfeer en één in de commerciële sfeer. Deze drie worden nu verder uitgewerkt en naar verwachting zullen zij tegen eind april ter beoordeling worden voorgelegd aan een jury.

Hopelijk kan de Congregatie dan, op basis van het advies van de jury, een keuze maken en de finale beslissing nemen, zodat dit prachtige gebouw een zinvolle invulling krijgt en haar toekomst bestendigd kan worden.

Luc Steyaert.


Roosenberglezingen

De Vrienden van de Roosenbergabdij, NEOS, het Davidsfonds en de Lucasvereniging, nodigen u uit op een boeiende lezing door:

Harold Van de Perre  over zijn glasraam  “Laudato Si”

Op maandag 24 februari 2020 om 19.30 uur in de Roosenbergabdij, Oudeheerweg-Heide 3, Waasmunster.

Harold Van de Perre (° Ninove, 1937) studeerde aan het Hoger Instituut Sint-Lucas in Gent, specialisatie glasraamkunst en mozaïeken en was er ook docent beeldende kunsten.
Monumentale glasramen naar zijn ontwerpen, vindt men in kerken en kapellen in o.a. Dendermonde, Ninove, Oudenaarde, Diksmuide, Brugge, Antwerpen, Aarschot, Tongeren, Zwijndrecht , Sint-Willebrord (Nederland) en Meschede, abdij Köningsmunster (Duitsland)

In september 2018 werd in de Sint-Baafskathedraal te Gent zijn glasraam “Laudato Si” (Geprezen zijt Gij) geplaatst. De naam verwijst naar de aanhef van de strofen van het bekende Zonnelied van Sint-Franciscus van Assisi en is tevens de titel van de belangrijke encycliek van paus Franciscus uit 2015 over ecologie. In een beeldmontage wordt de ontstaansgeschiedenis en de groei van dit glasraam uit de doeken gedaan. Ook wordt ingegaan op het verschijnsel “glasraam-taal vroeger en nu” en worden nog enkele andere glasramen, onder meer van M. Chagall, nader toegelicht. Meteen komt ook heel even de actuele visie op sacrale kerkelijke kunst aan bod.

Inschrijving verplicht via e-mail aan filip.jonckheere@pandora.be vóór 20 februari 2020.
Inkom (betaling op voorhand): €8,00 en €5,00 voor de leden van de organiserende verenigingen.
Na de lezing bent U welkom voor een drankje.
Met de steun van    


Concert@Roosenbergabdij

Op zaterdag 14 maart om 19.30 uur vindt in de Roosenbergabdij een bijzonder concert plaats met vier jonge topmuzikanten die al internationaal zijn doorgebroken: 

  • Arthur Stockel, op zijn 26e al solist bij het Philharmonisch Orkest van Luxemburg.
  • Ilya Laporev, lid van het Londen Symphony Orchestra.
  • Pieter Van Loenen, 1e Prijs Prinses Christina Concours.
  • Yannick Van de Velde, halve finalist Koningin Elisabeth concours piano en internationale loopbaan als concertpianist en pianoleraar (lesopdrachten in Brussel, Darmstadt, Luxemburg en Yale universiteit in de V.S.)

Zij brengen onder meer het gekende “Quatuor pour la fin du temps” van Olivier Messiaen, een werk dat speciaal gekozen is omdat het muzikaal perfect past bij de moderne, strakke architectuur van de Roosenbergabdij.


Dit concert wordt georganiseerd door ‘Pianofest’ met medewerking van ‘De vrienden van de  Roosenbergabdij’.
Tickets (inclusief receptie): volwassene €15,- en jongere <18 jaar: €8,-.
Gelieve het exacte bedrag over te schrijven met vermelding van naam en aantal tickets op:​
Pianofest VZW
IBAN: BE49 7360 2836 3571
BIC: KREDBEBB


Restauratie schilderij abdis de Crombrugghe

Tijdens een archeologische tentoonstelling in de abdij, is helaas een van de mooiste schilderijen zwaar beschadigd. Het schilderij toont de 29e abdis van de Roosenbergabdij, Anna-Maria de Crombrugghe.
Hoewel de verzekering de schade dekt, werd door de expert geadviseerd om dan tevens ook het gehele schilderij te laten restaureren.
De Vrienden van de Roosenbergabdij hebben zich inmiddels geëngageerd om een bijdrage te leveren in de kosten van deze restauratie. Ook de Rotary-club Sint-Niklaas zal een deel van de opbrengst van haar jaarlijkse abdijconcert aan dit doel spenderen. Daarnaast heeft de heer Harold Van de Perre toegezegd de opbrengst van zijn lezing op 24 januari (zie hierboven) voor dit doel beschikbaar te zullen stellen.

Na de restauratie zal dit schilderij ongetwijfeld een van de topstukken vormen van het nieuw in te richten abdijmuseum.


Anna-Maria de Crombrugghe (1766-1812)


Noteer nu reeds in uw agenda!

In het kader van de reeks Roosenberglezingen, zal op
woensdag 1 april om 19.30 uur:

Bénédicte Lemmelijn
in de Roosenbergabdij een lezing houden over haar boek
“Mindful geluk”.

Bénédicte Lemmelijn (°1969) is Doctor in de Godgeleerdheid aan de KULeuven. In 2003 is zij er benoemd als professor Oude Testament binnen de onderzoekseenheid Bijbelwetenschap en sinds 2014 is ze Vice-decaan internationalisering aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen.

Onze tijd is op een opmerkelijke en veelvoudige wijze bezig met de zoektocht naar wat ‘echt telt’, naar ‘geluk’, naar ‘zingeving’ en naar ‘wijsheid’. In haar boek ‘Mindful geluk’ gaat Lemmelijn op zoek naar de centrale elementen in deze nieuwe existentiële en religieuze zoektocht. Zij koppelt deze aan de monastieke traditie, de middeleeuwse mystiek, de christelijke meditatie en in het bijzonder aan de Bijbelse wijsheidsliteratuur. In dat perspectief worden de verzuchtingen van zoekende mensen vandaag gespiegeld aan de Bijbelse wijsheidstraditie en in het bijzonder aan het boek Wijsheid van Sirach.


Inschrijving verplicht via email aan filip.jonckheere@pandora.be vóór 29 maart 2020.
Inkom (betaling op voorhand): €8,00  en €5,00 voor de leden van de organiserende  verenigingen.
Na de lezing bent U welkom voor een drankje.

Met de steun van