Nieuwsbrief 16

Leerhuis bij het zondagsevangelie

Woord van God  …  Woord van leven

Een leerhuis is een open dialoog rond een bijbeltekst en gaat terug op de Joodse traditie van met de schrift omgaan als levend Woord van God voor ons vandaag.
Alle aanwezigen exploreren de tekst vanuit wat hen raakt. Waar het nodig is wordt achtergrondinformatie gegeven.

Zo wordt gezocht naar de diepere lagen in de tekst en vooral naar antwoorden op de vraag: “wat zou God ons vandaag willen zeggen door deze woorden?”
Een leerhuisavond is een absolute aanrader om de betekenis van bijbelteksten voor ons leven te herontdekken. Zo’n avond vraagt geen voorkennis van de Bijbel; een open geest volstaat!

De leerhuisavonden worden begeleid door Luc Maes en vinden plaats in de Roosenbergabdij van 19.30 uur tot 21.30 uur op de volgende woensdagen:

  • 13 maart 2019
  • 3 april 2019
  • 8 mei 2019
  • 5 juni 2019

Leven met de Psalmen

Psalmbespreking op 25 maart georganiseerd door de Laura van het Waasland

De Laura van abt Poimên is een bescheiden initiatief dat de monastieke waarden wil oefenen met, en doorgeven aan wie zelf geen monnik of moniale is.
Het werd opgestart in 2005 door P. Benoît Standaert, monnik in de abdij van Zevenkerken en richt zich tot al wie – alleen of samenwonend – ‘in de wereld’ leeft.
Om de twee maanden komen we samen om een diepgaander licht te werpen op de psalmen. Aan de hand van de psalmencommentaren van Benoît Standaert (Leven met de psalmen) buigen we ons telkens over één psalm. We lezen, herlezen, wisselen uit en formuleren onze eigen commentaren op de psalm.

Contactpersoon: Barbara Mertenslaura.waasland@gmail.com of 0476 70 72 66
Info over de laurabeweging via http://www.lauravanabtpoimen.be/onze-laura/ 


Nachtwake met Franciscus

Praktisch
De nachtwake met Franciscus gaat door op zaterdag 6 april in de
Roosenbergabdij.

We starten de wake stipt om 20u en ronden ten laatste om 1u ’s nachts af.
Om ons tijdens de wake te voorzien van drank en versnaperingen, vragen we een vrije bijdrage.

‘Houd nachtwaken’ (Ef 6, 18)
Wie het nu en dan probeert, ontdekt dat waken een bijzondere vorm van bidden is. God spreekt in de nacht. Hij spreekt altijd, maar doorgaans zijn we druk bezig. Dan is onze aandacht benomen. In de nacht kunnen we ons gemakkelijker concentreren. We worden minimaal afgeleid.

Bij het waken komt het erop aan zo weinig mogelijk energie te verbruiken, maar wel nieuwe, andere energie op te steken. Om die energie te vinden, is Franciscus van Assisi onze gids tijdens deze wake. We gaan samen met Franciscus de nacht in. We wisselen lezingen af met stilte en wederwoord, terwijl we gestaag Franciscus op zijn levensweg volgen.

Inschrijven
Prikkelt het om eens te proeven van het nachtelijk waken en ben je vrij op zaterdag 6 april? Stuur dan een mailtje naar:
barbara.m.tau@gmail.com om je in te schrijven of bel op 0476 70 72 66. Zo weten we hoeveel personen we mogen verwachten.

Deze wake is een gezamenlijk initiatief van de Roosenbergabdij, de laura-beweging en TAU – franciscaanse spiritualiteit vandaag.


Roosenberglezingen

De Vrienden van de Roosenbergabdij, NEOS, het Davidsfonds en de Lucasvereniging nodigen u uit op een boeiende lezing door:

Khalid Benhaddou over zijn boek  “Is dit nu de Islam?”

Op maandag 25 februari 2019 om 19.30 uur in de Roosenbergabdij


Khalid Benhaddou was met zijn 18 jaar de jongste imam van België. Vandaag is de Gentenaar coördinator van het netwerk islamexperten dat in scholen de radicalisering van moslimjongeren in Vlaanderen tegengaat. Hij staat voor een moderne islam die de westerse regels en waarden wil verzoenen met de Koran. In 2017 ontving hij de Prijs der Mensenrechten.

“Is de islam een verrijking voor het Westen of vormt het juist een bedreiging?” Er gaat geen dag voorbij zonder dat de term “islam” valt in onze media. Tijdens deze lezing neemt Khalid Benhaddou ons mee in zijn verhaal om een helder beeld te schetsen over allerlei factoren die er toe bijdragen dat de islam vaak ongenuanceerd wordt overgebracht. Hij vertelt hoe de Koran echt moet worden gelezen en niet letterlijk maar wel in zijn historische context moet worden begrepen en houdt een warm pleidooi voor een “mondiale verlichting van de islam”.

Inschrijving verplicht via e-mail aan filip.jonckheere@pandora.be vóór 21 februari 2019.
Inkom (betaling op voorhand): €8,00 en €5,00 voor de leden van de organiserende verenigingen.
Na de lezing bent U welkom voor een drankje.
Met de steun van KBC    


“Van Passie naar Pasen“

Concert met het jongenskoor Flanders Boys Choir, 
olv. Dieter Van Handenhoven en met pianist Dirk Vermeir

Het Flanders Boys Choir is gegroeid uit het knapenkoor “In Dulci Jubilo”, dat in 1931 in Sint-Niklaas werd opgericht. Het koor biedt jongens vanaf 9 jaar de kans om zich muzikaal te ontwikkelen in een professionele omgeving. Ze komen in aanraking met muziek die in eerste instantie misschien ver van hun bed lijkt te staan, maar die geleidelijk aan hun hart zal veroveren.

De wortels van het Flanders Boys  Choir liggen in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas. Ondertussen wordt er gerekruteerd in heel de stad en kan het koor zich met de steun van de stad Sint-Niklaas zich terecht een stadskoor noemen. In 1993 nam Dieter Van Handenhoven, die zelf begon als knaap bij IDJ, het roer in handen. Hij zette het werk van zijn voorgangers voort, met uitvoeringen van onder meer The Messiah, The Coronation Anthems en Chandos Anthems van Handel, Dido and Aeneas van Purcell, het Weihnachtsoratorium van Bach, de Gloria van Vivaldi en het Requiem van Fauré.
Naast de eigen concerten verleent het koor ook regelmatig zijn samenwerking aan tal van andere projecten, zoals uitvoeringen van de Matheuspassie.

De vrienden van de Roosenbergabdij nodigen u uit voor hun concert “Van Passie naar Pasen” in de Roosenbergabdij op:

Vrijdag 29 maart 2019 om 19.30 uur.

Inkom: €15, €12 voor leden van de Vrienden van de Roosenbergabdij en €10 voor jongeren onder de 12 jaar. Drankje na het concert inbegrepen.
Inschrijven en voorafbetaling ten laatste tegen 20 maart bij Mevr. De Neve Lieve, denevelieve@hotmail.com of tel. 03/766.24.32.
Rekeningnummer van  de Vrienden van de Roosenbergabdij BE93 7440 7452 2867 met vermelding van uw naam en ‘Flanders Boys Choir’.


Architectuur

Uitnodiging

De Van der Laan Stichting, in samenwerking met Bureau Europa Maastricht en het Vlaams Architectuurinstituut te Antwerpen, nodigen U van harte uit voor de presentatie van het project: “DE SCHATKAMER VAN Dom Hans van der LAAN” op zaterdag 16 maart 2019 van 10.30 tot 14.30 in LUMIĒRE, Bassin 88, 6211 AK Maastricht.

In 2017 heeft een buitengewoon succesvolle tentoonstelling plaatsgevonden onder curatie van Caroline Voet over theorie, context en werken van Dom Hans van der Laan op de internationale kunstcampus deSingel te Antwerpen. Daarna zijn middelen beschikbaar gekomen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Stimuleringsfonds voor de Creative Industrie om theorie en werk van Dom Hans van der Laan beter te ontsluiten en toegankelijk te maken. De Van der Laan Stichting heeft daartoe opdracht verstrekt aan Prof. dr. Caroline Voet, in samenwerking met webdesigner Mathieu Serruys.

Op 16 maart a.s. presenteert Caroline Voet het resultaat van dit digitale Schatkamer-project en gaat in gesprek en reflectie daarover met architect Jo Coenen onder leiding van Saskia van Stein, directeur Bureau Europa.

Aanmelden via info@vanderlaanstichting.nl uiterlijk 9 maart is noodzakelijk in verband met de beperkte beschikbaarheid van plaatsen en de catering. Na afloop is er gelegenheid na te praten en een eenvoudige lunch te gebruiken. Kosten deelname en lunch € 25,- graag vooraf overmaken op bankrekening NL10 RABO 0135675618, ten name van ‘Vrienden Van der Laan Stichting’.

Noteer nu reeds in uw agenda!

In het kader van de volgende reeks Roosenberglezingen zal op maandag 20 mei
Alicja Gescinska spreken over haar boek “Thuis in muziek”.

Alicja Gescinska (Warschau,1981) is een van de meest toonaangevende jonge filosofen van België en Nederland. In 1988 vluchtte ze met haar familie van communistisch Polen naar België, waar ze aan de universiteit van Gent promoveerde tot doctor in de filosofie.
Haar meest recente boek “Thuis in muziek” (2018) is een oefening in menselijkheid. Het is een filosofisch essay over de belangrijke rol die muziek kan spelen in onze morele en persoonlijk ontwikkeling.